Ludmila Langrová byla v nesprávné době na nesprávném místě – v obci, kde se komunisti vraždili mezi sebou

Ludmila Langrová se narodila 5. června 1923 ve Žlebech v rodině živnostníka. Chodila do obchodní školy v Praze, po ukončení školy se seznámila se svým budoucím manželem Jaromilem Langrem, který studoval v Čáslavi v učitelském ústavu.

Stala se obětí komunistických potyček ve Žlebech: v roce 1950 tu byli zavražděni komunističtí funkcionáři, Žleby pak obklíčila StB za pomoci vojáků z čáslavské posádky. Bylo zatčeno 45 osob, mezi nimi Ludmila Langrová, která tehdy měla tříletého synka, na něhož StB nebrala žádné ohledy: „Vraždy se začaly vyšetřovat a v Pardubicích na StB se jim přiznalo při výsleších osm lidí… Dokážete si představit, jaké to byly výslechy,“ vzpomíná.

Policie nakonec našla vrahy (šlo o vyřizování účtů mezi komunisty), ale zatčení občané Žlebů se přesto nedostali na svobodu – StB z nich vytvořila protistátní skupinu, byli odsouzeni k mnohaletým trestům.

Ludmila Langrová a její manžel dostali čtyři roky vězení. Oba byli propuštěni v létě 1953 na amnestii, která přišla po smrti Klementa Gottwalda. Jaromil Langr se ale do školy vrátit nemohl, mohl nastoupit jedině do dělnických profesí, Ludmila rovněž.

Skuteční vrazi ze Žlebů, funkcionáři KSČ, byli dopadeni, odsouzeni za velezradu k smrti a popraveni – a dodnes jsou uváděni v seznamu osob, popravených po roce 1948 „z politických důvodů“.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST
ŽánrMagazín