Konfrontace nejmladší generace architektů s možnostmi využití industriálních staveb.

Na podzim roku 2007 uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT výstavu studentských projektů s názvem Druhý dech průmyslové architektury očima studentů. Studenti vytvořili své projekty na téma „Nové využití průmyslových objektů a areálů jako podnět nebo nástroj územního rozvoje.“ Kurátor výstavy architekt Petr Vorlík o zadání napsal: „Cílem výstavy bylo především nabídnout alternativu k zavedené projekční praxi, konfrontovat atmosféru a hodnoty průmyslového věku se současnými ambicemi architektury a konkretní stavební realitou.“ Na výstavě se sešlo několik desítek projektů na konverze konkrétních objektů.

Pro televizní dokument si režisér Kučera, s architektem Petrem Vorlíkem, vybral pět nejlepších projektů, které přesáhly rozměr školní práce. Jejich autoři zaujali k řešeným úkolům originální přístup, nebo mají k lokalitám svůj osobní vztah. Projekty zatím nejsou ve stádiu realizace a některé z nich pravděpodobně nikdy realizovány nebudou. Už z toho důvodu, že jsou velmi provokativní. Přesto ukazují na výlučnost tvorby začínajících českých architektů.

Napište nám