O Librově statku, který popisuje ve své knize Teréza Nováková, jaké byly jeho historické proměny a kdo ho v určitém období vlastnil (2008). Režie V. Fanta

V jednom z nejsyrovějších koutů Českomoravské vrchoviny, v obci Nedvězí, najdeme statek zvaný Librův grunt. Pamětníci jej znají ze školních čítanek – sem situovala Teréza Nováková děj románu Na Librově gruntě, popisujícího naděje, které vysočinským sedlákům přinesl revoluční rok 1848. Skutečná historie Librova gruntu není o nic méně zajímavá. Statek po desítky let obývala úspěšná a na zdejší poměry zámožná rodina Gregorů. Byla zde hospoda, taneční sál a dokonce venkovské divadlo, jehož kulisy se dodnes dochovaly. Po roce 1948 byli Gregorovi, držitelé druhého největšího majetku ve vesnici, vyhnáni jako kulaci a na statku nepříliš úspěšně hospodařilo zemědělské družstvo. V sedmdesátých letech minulého století koupil poničený Librův grunt brněnský chirurg Ivo Macík a učinil z něj místo příjemných setkání. Jeho dědicové, výtvarníci Andrea a Petr Kameničtí, se nyní snaží s příbuznými zchátralý statek zachránit. Podaří se jim to včetně zachování svébytného charakteru místa?

Stopáž17 minut
Rok výroby 2007
 ST AD
ŽánrDokument