Není vám lhostejný osud chátrajících stavebních památek? Ondřej Havelka nás tentokrát přizve k záchraně barokního zámku (2009). Režie R. Chudoba

Obsah dílu

Přehrát vše

Na místě někdejší blatné tvrze ze 14. století stojí zámek, který rozhodně stojí za to zachránit před zkázou. Zvláště když stavba je v solidním stavu a nemá vážnější statické poruchy. V druhé polovině minulého století byl objekt v blízkosti Kutné Hory využíván k bytovým účelům a dále jako knihovna a hostinec. Plánovaná rekonstrukce zámku na školu v přírodě zůstala již jen na papíře. Nalezne včas nového majitele?


Na prodej

Zámek Červené Janovice

Zatímco v případě zámku Červená Lhota byla důvodem k jeho pojmenování barva fasády, u Červených Janovic tomu bylo trochu jinak. Původní prostý název Janovice byl rozšířen v roce 1715, kdy zámek ozdobila nová výrazná barevná střecha.
Zděný můstek klenoucí se přes příkop před vstupní pilastrovou branou zámku Červené Janovice dokládá, že na tomto místě původně stála blatná tvrz ze 14. století. Tu na přelomu 16. a 17. století nahradili Kolovraté tvrzí renesanční a současnou podobu dali zámku v letech 1650–1660 manželé Obytečtí přestavbou v raně barokním slohu. Z renesančního období zůstaly na nádvoří zachovány arkády, byť nyní zasklené. Část zámku sloužila dočasně k hospodářským účelům, zdejší pivovar a sladovna byly zrušeny roku 1900. Poslední větší přestavbou prošel zámek v letech 1940–1941. V druhé polovině minulého století byl objekt využíván k bytovým účelům a dále jako knihovna a hostinec. Plánovaná rekonstrukce na školu v přírodě zůstala již jen na papíře. Stavba nemá vážnější statické poruchy, krov je dostatečně dimenzován, eternitová střecha se však blíží pokraji životnosti.


Pro inspiraci

Tvrz Křepenice

Jan Lucemburský roku 1322 daroval Křepenice Heřmanovi z Miličína, ves se však postupně dostala do vlastnictví Rožmberků. V roce 1580 prodal Vilém z Rožmberka Křepenice svému regentovi Jakubu Krčínovi z Jelčan, proslulému budovateli jihočeského rybníkářství. Krčín si v Křepenicích počátkem 80. let 16. století postavil honosnou renesanční vodní tvrz, které dal pyšně jméno Nový hrádek Krčínov na Křepenicích, v podstatě však šlo o skromnou napodobeninu letohrádku Kratochvíle. Hlavní budovu tvrze obíhá obdélníková ohradní zeď se čtyřmi „baštami“ v rozích, původně s renesančními štíty. Do areálu se vstupovalo po dlouhém kamenném mostě přes záplavovou plochu přilehlého rybníka. Centrální obytná věžovitá stavba čtvercovitého půdorysu má dnes dvě podlaží. Po Krčínově smrti byly Křepenice s příslušenstvím předány Zdeňkovi Vojtěchu Popelovi z Lobkovic, později byl statek připojen k panství Vysoký Chlumec. Horní část obytné budovy byla upravena na sýpku a takto využívána téměř až do konce 20. století, což mělo za následek devastaci vnitřní výzdoby. Zničena byla i sgrafitová omítka.
Současní majitelé získali tvrz po roce 1989 v restituci a nejprve museli vyřešit závažný problém se statikou objektu, narušenou nevhodným užitím. Pod severní stěnou hlavní budovy bylo dokonce nutné vybudovat nové základy. Přímo v prostorách používaných jako sýpka neprobíhalo mnoho přestaveb, takže z památkového hlediska je možné vrátit se k historicky nejzajímavější stavební etapě, a tou byla renesance. Podařilo se opravit střechy v celém areálu, fasádu tvrze a tří dochovaných nárožních bašt. V zámku byl zřízen byt a postupně se obnovují fresky. Opravy se dočkal i ovčín a brána do dvora. Práce probíhají za významného přispění Ministerstva kultury a Středočeského kraje.


Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 ST
ŽánrMagazín