Není vám lhostejný osud chátrajících stavebních památek? Ondřej Havelka nás přizve do Opočna k záchraně budovy bývalého vrchnostenského soudu se šatlavou (2009). Režie R. Chudoba

Obsah dílu

Přehrát vše

V pokračování cyklu o ohrožených památkách a jejich záchraně nás tentokrát čeká malá změna – cílem naší návštěvy není zámek ani hrad. Vydáme se k historické budově bývalého vrchnostenského soudu s šatlavou v Opočně, která je vedena jako národní kulturní památka. Ujmout se této zajímavé stavby může být velmi zajímavé, dochoval se zde freskovbý strop v hlavním sále a také trojice cel šatlavy v přízemí.

Průvodce pořadem: Ondřej Havelka

Režie: Rudolf Chudoba


Na prodej

Opočno – vrchnostenský soud

V budově bývalého vrchnostenského soudu v Opočně se dochovaly tři cely někdejší městské šatlavy. Toto zařízení není využíváno již delší dobu, ovšem prostory nad šatlavou užívali ještě ve 20. století tehdejší příslušníci Veřejné bezpečnosti.
Jednopatrový čtyřkřídlý objekt bývalého vrchnostenského soudu spolu s přilehlou částí pivovaru uzavírá severní stranu druhého nádvoří opočenského zámku. Vnitřní čtvercový dvůr odděluje dvě stavební fáze. Starší budova bývalého pivovaru má renesanční jádro s valenými klenbami a oblouky v průchodech. Pochází patrně z počátku 17. století, kdy majitelem zámku byli Trčkové z Lípy. Dřívější pivovarské prostory sloužily jako vinárna, v patře byly zřízeny hotelové pokoje. Mladší trakt někdejšího vrchnostenského soudu byl přistaven v polovině 18. století. Vnitřní vybavení bohužel až na malé výjimky padlo za oběť přípravám na rekonstrukci, která zde měla proběhnout v 80. letech minulého století. V přízemí se dochovaly pouze jedny obložkové dveře, které by mohly posloužit jako předloha pro obnovu ostatních. Strop hlavního soudního sálu zdobí klasicistní freska. Vstupy do cel šatlavy mají kamenné ostění, zbytky pantů a uloženy tam jsou i vysazené dveře. Barokní fasáda budovy vznikla za hrabat Colloredů. Objekt chrání střecha z bobrovky, postupně vyměněná po roce 2000. Budova někdejšího soudu je zařazena mezi národní kulturní památky, což znamená vyšší památkovou hodnotu i vyšší péči vyžadovanou při obnově.


Pro inspiraci

Soudní budova v Kutné Hoře

Budova dnešního Okresního soudu v Kutné Hoře byla postavena v letech 1835–36. Ve třech křídlech byly zřízeny kanceláře a úřadovny soudu, čtvrté pak až do začátku 60. let minulého století sloužilo jako vězení. Po jeho zrušení využívala tuto část objektu armáda, která zde měla skladiště. Díky tomu neprobíhaly v bývalém vězeňském křídle žádné úpravy, takže se dochovalo v poměrně intaktní podobě. Ze stavebně historického hlediska se jedná o dvojtrakt s valenými klenutými místnostmi s malým oknem u stropu. V jedné z přízemních místností byl souzen Karel Havlíček Borovský. Jak dokládá pamětní deska na fasádě, novinář byl tehdy zproštěn obvinění. Také zde vzniklo několik scén ze seriálu Dobrodružství kriminalistiky (například v bývalé vězeňské kuchyni, která je dnes využívána jako archiv). Samotné cely byly tak impozantní, že se v nich natáčel snímek Bídníci s Gérardem Depardieu.
V polovině 90. let minulého století vznikla potřeba rozšířit již nedostačující zázemí pro pracovníky okresního soudu v Kutné Hoře. Bylo proto rozhodnuto o adaptaci vězeňského křídla na kanceláře a jednací síně. Významnou překážkou však byla skutečnost, že okénko „cely“ bylo vysoko a poměrně dost malé. Památkář Jiří Mrázek proto přišel na poměrně převratné a památkově i uživatelsky vhodné řešení – zachování původního okna a podvlečení nového, díky čemuž je v místnostech příjemně světlo a je možný i běžný výhled. Úprava je navíc vratná, takže pokud by se vlastník budovy v budoucnu rozhodl vrátit vše do původního stavu, je to možné. V objektu zůstaly zachovány i další původní prvky – v jedné z cel litinová kamna, do nichž se přikládalo z chodby, v další místnosti topinková podlaha a v neposlední řadě i některé z mřížových bran. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2007 a nábytek do kanceláří a jednacích síní byl vyroben vězni z Jiřic.


Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 ST
ŽánrMagazín