Chcete vlastnit kousek historie? Co byste řekli baroknímu zámku při cestě do Karlových Varů? Pořadem provází Ondřej Havelka (2008). Režie R. Chudoba

Obsah dílu

Přehrát vše
Na prodej

Zámek Štědrá

Dnešní zámek ve Štědré vznikl za Kokořovců až po roce 1730, kdy byla stavitelem Janem Ondřejem Söllnerem z Útviny provedena přestavba blíže neznámého staršího objektu v západní části vsi. Po dokončení prací sem bylo Ferdinandem Jakubem z Kokořova přeneseno panské sídlo ze Žlutic a zámek se stal rezidencí. Nedlouho poté, roku 1747, musel být zámek pozdně barokně opraven po požáru. Další úpravy z poloviny 19. století přinesly úpravu klasicistních fasád, nový štít zahradního průčelí a novobarokní portikus doplněný balkonem.
V druhé polovině 20. století byl zámek ve Štědré majetkem československého státu a tak se mu dostalo „péče a údržby“ typické pro toto období. Budovy nebyly využívány, zpustly a dnes jsou na pokraji zkázy. Zřítil se již portikus v jižním průčelí, střechami zatéká a zdivo se začíná na několika místech trhat a je narušena statika. Všech 41 místností je téměř ve stejném stavu a jejich rekonstrukce nebude vyžadovat příliš velké investice. Sklepní prostory jsou odvodněny a rovněž využitelné.
Celková užitná plocha hlavní budovy je 4.210 m2, zahrada a park má rozlohu 49.000 m2. Odhadované náklady potřebné na opravu budovy činí v současné době více než 20 milionů korun. Lze jen doufat, že zámek ve Štědré, tvořící spolu s poplužním dvorem a kostelem historicky i památkově významný stavební komplex, najde osvíceného majitele a nové využití.


Pro inspiraci

Zámek Rochlov

Zámek Rochlov leží v centru stejnojmenné obce. Byl postaven v raně barokním stylu v 18. století. Jedná se o jednoduchou, jednoposchoďovou stavbu obdélníkového tvaru s valbovou střechou a klenutým přízemím. V areálu je historická sýpka, konírna, pivovar, sladovna, park.
Zámek je v soukromém vlastnictví a je součástí dnes rekonstruovaného areálu. Areál je příležitostně otevřen pro veřejnost – konají se zde výstavy, divadelní představení pro děti z okolních vesnic, funguje půjčovna kol a nově i restaurace.


Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrMagazín