Večer lidí dobré vůle - Velehrad 2008

Přímý přenos slavnostního koncertu. Účinkují: Hradišťan Jiřího Pavlici, Petr Bende, Peha, Ewa Farna, Otokar Klein a Katarína Štůrová, Kapucíni and Stanley, Czech Virtuosi Brno a Kantiléna. Večerem provázejí Prokop Siostrzonek a Lucie Výborná. Režie V. Fatka

Klikněte pro větší obrázek O svátku Cyrila a Metoděje k nám doléhá ozvěna. V hluku moderní doby takřka neslyšitelná. Přesto se ozývá. Bydlíme v domech, které většinou postavili jiní lidé. Sklízíme ovoce ze stromů, které sázeli jiní. Co známe, sdělili nám jiní lidé řečí, kterou vytvořili opět jiní. Ať jsme jakkoliv zaujati dneškem a zakotveni v přítomnosti, nic to nemění na faktu, že tvoříme pospolitost s těmi, kteří na této zemi žili. Z mlhavých dálek věků se přes propast času klene most, jehož druhý pilíř má základ v budoucnosti, a my po tom mostě kdesi uprostřed jdeme...
Klikněte pro větší obrázek Myšlenky pátera Prokopa Siostrzonka souvisí s našimi tužbami, přáními, láskou, vírou, včerejškem, dneškem i zítřkem. Je to poselství... Velehradská setkání naplňují přítomné radostí, že náš národ má stále ještě lidi, kteří jsou schopni nadchnout se pro věc či myšlenku. Kteří věří, že smysl života nevyhasl. A že takoví lidé jsou nejen mezi umělci a sportovci, ale i mladými, mediálně neznámými, i u hendikepovaných...
Klikněte pro větší obrázek Při příležitosti státního svátku České republiky, Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, se konají na Velehradě Dny lidí dobré vůle. Rok co rok přijíždí přes třicet tisíc poutníků, aby na historicky významném místě oslavili příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Poslání dvou bratrů je spojeno s počátky české státnosti a vzdělanosti. Jejich poselství je stále aktuální, a velehradské slavnosti se snaží inspirovat lidi dobré vůle ke konkrétní pomoci druhým v každodenním životě. Od památné návštěvy papeže Jana Pavla II. se navíc a zcela po právu Velehrad nazývá mostem mezi Východem a Západem.
Klikněte pro větší obrázek Letos vyvrcholí oslavy 4. července 2008 Koncertem lidí dobré vůle. Večerem provázejí moderátoři Lucie Výborná a P. Prokop Siostrzonek, vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem, Petr Bende, Ewa Farna, slovenská skupina Peha, Czech Virtuosi Brno a dětský sbor Kantiléna. Kdo už tu jednou byl, opět se vrací. Funguje genius loci Velehradu. Navíc se o skvělou atmosféru postará mnohatisícové publikum.
Jak pomoci
Během koncertu mohou televizní diváci i rozhlasoví posluchači prostřednictvím DMS ve tvaru DMS VELEHRAD odeslaných na číslo 87777 přispět na konto VELEHRAD. Výtěžek bude rozdělen mezi tři vybrané charitativní projekty – jihomoravský Klub Skleník (centrum pro léčbu a prevenci drogové závislosti); karlovarský Dům na půl cesty (zapojení dětí z dětských domovů do běžného života) a Projekt Výzva z Ostravy (středisko pro podporu rodin s dětmi s těžkým zdravotním postižením).
Text Jiří Moc
Foto archiv
Převzato z týdeníku ČT+
Stopáž71 minut
Rok výroby 2008
 L