Ze života dvou lidí, kteří rozumějí zvířecí řeči více než té lidské a jedné maminky, která ráda nosí kožichy (2008). Scénář a režie T. Remundová

Dokumentární film Theodory Remundové nahlíží do života dvou lidí žijících na společenském okraji a rezignujících na přijetí obvyklého modelu života většinové společnosti. V životě se zvířaty našli nebo hledají svou cestu ke zkrocení sebe sama, k vyrovnání se s vlastní neochotou nebo neschopností navazovat mezilidské vztahy tak, jak se jim to daří ve vztahu ke zvířatům. Dobrovolný civilizační exil lidí, kteří žijí v maringotkách a hledají poslání v obětavé práci pro zvířata, lze v mnoha ohledech chápat jako vzdor proti konzumním hodnotám civilizovaného světa, stejně jako útěk před příliš složitým a nepřehledným světem mezilidských vztahů. Oním kroceným zvířetem se tak v symbolické rovině stává vnitřní konflikt protagonistů filmu. Při konfrontaci se společností jsou to právě oni, kteří jsou cílem nutného zkrocení. Nebo jsme to spíše my?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrDokument