Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2008). Režie M. Petřík

Po studiích na Univerzitě Karlově studoval v německém Wittenbergu, odkud se vrátil jako doktor medicíny. Opět začal působit na Univerzitě Karlově, nyní už ovšem jako profesor, poté děkan a v roce 1593 už jako rektor. Snažil se povznést kvalitu univerzitní výuky a usiloval o rozšíření pražského učení o fakultu lékařskou. Bojoval proti pověrám v lékařství a měl také v Karolinu vlastní lékárnu. Za morové epidemie v roce 1613 obětavě pomáhal nemocným, nakonec sám podlehl nákaze a zemřel. Pochován byl v Betlémské kapli.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 ST