Podkresová hudba

Jako podkresová hudba byla použita část Chopinova klavírního koncertu č. 2, se kterou Bedřich Ludvík počítal do jiného svého seiálu, Praha, město věží, ale nakonec ji tam nepoužil. Znal koncert z CD, které si koupil v Levných knihách. Problém nastal, když bylo potřeba k tomu koncertu zakoupit interpretační práva. Ukázalo se, že Levné knihy je odkoupily od ruských majitelů, ale pouze ke svému použití. Došlo ke schůzce se zástupcem ruských vlastníků, ale ten neměl práva na využití v audiovizuálním díle.

Zdánlivá maličkost, banalita, která diváka sledujícího s úžasem nádherné detaily dřeva ani nenapadne. Ale taková je dnešní realita. Vše je předmětem obchodu a všechno někomu patří a někdo to spravuje.

Naštěstí historie hudebního záznamu už je natolik dlouhá, že si od jednoho koncertu můžete vybírat z desítek provedení. Hudba, kterou slyšíte v seriálu Kus dřeva ze stromu, je nahrávka z roku 1951 z majetku firmy Supraphon. Pochází z doby, kdy se zvuk nahrával analogově na magnetofonový pár běžící rychlostí 72 cm/s. Supraphon pro nás nahrávku digitalizoval a my jsme si ji korekčně upravili.

Zdánlivá maličkost, pár taktů podkresové hudby, ale co je za nimi trpělivé práce! Patří ke cti producenta Jana Ludvíka, že se nenechal odradit a šel právě za touto hudbou s vytrvalostí šelmy. :-)

Poslechněte těch pár taktů, na nichž je postavená veškerá podkresová hudba osmihodinového seriálu. Vedle jednoduchých písní Bedřicha Ludvíka se Chopin ještě víc vyjímá. Zdá se, že ti dva, Fryderyk (vlastně Bedřich) Chopin a Bedřich (vlastně Fryderyk) Ludvík si nekonkurují.