Hravě o vědě a technice. Děti vás seznámí s vynálezy a pokusy, které si můžete vyzkoušet i doma (2008). Připravili: A. Müllerová, B. Rychlík a J. Veis

Kluci se pokusí otevřít poklop, zakrývající vchod do podzemí, a jsou zadrženi policií. Nevědí, že akci sleduje Steve a děvčata na obrazovce v centrálním dispečinku firmy Kolektory, Praha. Její ředitel Otakar Čapek kluky zachrání a vysvětlí jim, že pod Prahou i některými jinými městy se skrývá složitá síť tunelů, který se říká kolektory podle anglického slova collect neboli sbírat. Tyto „sběrače“ v sobě skrývají vodovodní potrubí, kanalizace, teplovody, plynovody, energetické, telefonní, optické kabely, ale také například historicky cennou potrubní poštu. Ing. Zdeněk Synáč dětem vysvětlí, jak a proč kolektory pro inženýrské sítě pod různými městy vznikly. Děti si udělají výlet do podzemí, svezou se tam vláčkem a na závěr si vyzkoušejí i cvičný poplach.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST