Přímý přenos z kostela sv. Tomáše na Malé Straně je věnován občanskému sdružení Pferda z Rychnova nad Kněžnou. Účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, Schola Gregoriana Pragensis, I. Ženatý, J. Bárta, M. Ambroš, M. Zvolánek, K. Chroboková a Bambini di Praga. Režie A. Rezek

Poslední Adventní koncert vysílaný z kostela sv. Tomáše na Malé Straně je věnován občanskému sdružení Pferda z Rychnova nad Kněžnou. Toto sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením provozuje tréninkovou kavárnu Láry Fáry, kde poskytuje službu sociální rehabilitace dvaceti mentálně a kombinovaně postiženým klientům. Provozuje také chráněnou dílnu a zaměstnává dospělé osoby s mentálním postižením. Posledním projektem, kterým se o. s. Pferda snaží reagovat na sociální vyloučení takto postižených klientů, je tréninkový byt, což je opět služba sociální rehabilitace. Zatím má kapacitu pro 6 uživatelů a již je vytvořen dlouhý pořadník čekatelů na tuto službu.

Projekt, který by měli podpořit diváci Adventních koncertů, je vytvoření tréninkových bytů a podporovaného bydlení. Od města dostane o. s. Pferda dva byty, potřebuje peníze na jejich provoz a na zakoupení ještě dalších dvou bytů, kde by se mohli klienti pod vedením odborných terapeutů naučit žít co nejvíce samostatně.

Účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, Schola Gregoriana Pragensis, I. Ženatý, J.Bárta, M. Ambroš, M. Zvolánek, K. Chroboková, Bambini di Praga. Režie A. Rezek.

Stopáž57 minut
Rok výroby 2009
 L
ŽánrHudba