Putování po zajímavých místech naší vlasti (2008)

Když se budete ptát Kolíňanů na původ názvu jejich města, spousta z nich vás odkáže i na německé město Köln, česky Kolín nad Rýnem. Jenomže podle Kolína nad Rýnem to nevzniklo. Pouhých sedm kilometrů od města je ves Starý Kolín. To je to, co hledáme. Podle ní bylo město založené Přemyslem Otakarem pojmenováno. Původně to byl pouze Kolín a teprve, když vzniklo nové město, bylo třeba je odlišit, takže starší ves dostala přídomek Starý, zatímco nově vzniklému městu se po určitou dobu říkalo Nový Kolín. Kolín je pojmenování české. Vzniklo pravděpodobně z osobního jména Kola a přivlastňovací přípony -ín. Takže to vlastně znamená Kolův dvůr, hrad či majetek. A Kola nebylo nic jiného než domácky zkrácené jméno člověka jménem Kolimír.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrDokument