Putování po zajímavých místech naší vlasti (2008)

Místní jméno Felbabka má první známý doklad až z 18. století a vzniklo pomocí přípony -ka. Tvořila se tak především jména samot a usedlostí, v Praze to jsou například Bertramka, Císařka, Hanspaulka, Pernikářka. Všechno to jsou jména podle majitelů, a tak je pravděpodobné, že Felbabka dostala také jméno podle svého – zřejmě prvního majitele. V dřívějších dobách bylo vlastnictví silným motivem pro název. Je pravděpodobné, že pan Felbáb měl v obci usedlost nebo hospodu a podle ní se skupina domů pojmenovala. Jisté je jen to, že v Centrálním registru obyvatel ČR najdete osmnáct mužů s příjmením Felbáb a devatenáct mužů podepisujících se Felbába. Možná o původu svého jména vědí víc…

Stopáž5 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrDokument