Komu a jak pomohly finanční prostředky z loňského ročníku sbírky Pomozte dětem.
Odborná asistenční a rehabilitační péče. Režie L. Cingrošová

„Asistenti pro VOLNO“ – tak se jmenuje projekt, který získal ve výběrovém řízení 9. ročníku sbírky Pomozte dětem 239 340 Kč.

Cílem je – díky odborné asistenční a rehabilitační péči – udržovat a zlepšovat fyzický a psychický stav dětí s různým stupněm a typem postižení.

Děti nemají přístup do zařízení pro zdravé děti, a tak často zůstávají s rodiči doma – uzavřeny ve stále stejném prostředí. Tato situace vyčerpává jak rodiče, tak děti. Rodina se může rozpadnout a dítě je ohroženo vyloučením z přirozeného prostředí a nástupem do ústavu sociální péče.

Tato služba výrazně přispěje k návratu dítěte s postižením, pečující osoby i rodiny do běžného života většinové společnosti a sníží se tak nebezpečí rozpadu rodiny.

Stopáž6 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3
ŽánrDokument