Se zasvěceným průvodcem se projdeme po Královské cestě.