„Nevzpomínejte zlého“, vzkazuje překladatelka a romanistka (2011). Připravili M. Polák a K. Zalabáková

Jméno docentky Růženy Ostré se stalo synonymem pro pečlivý a kvalitní překlad. Nejeden český čtenář francouzských autorů se setkal s její precizní prací, a také nejeden student brněnského Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty se mohl přesvědčit, že se vždy snaží podobný přístup k práci přenést i na své posluchače. I přes lásku k románským jazykům je však jejím hlavním tématem mateřština.

Stopáž15 minut
Rok výroby 2011
 ST HD