Byl prvním, kdo ve střední Evropě přivedl na svět dítě ze zkumavky (2010). Připravili M. Kačor a O. Pruša

Cyklus výpovědí osobností k tématům, která formují českou společnost.

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., (nar. 1933), vedl v letech 1980–1998 Centrum asistované reprodukce ve Fakultní porodnici Brno, kde se v roce 1982 zasloužil o narození prvního „dítěte ze zkumavky“. Bylo to po technikách asistované reprodukce první narozené dítě nejenom u nás, ale i v zemích bývalé RVHP (navíc první porod na světě po unikátní technice asistované reprodukce GIFT). A právě tehdejší zdařilý vstup do reprodukční medicíny považuje prof. Pilka za svůj největší životní úspěch. Maminky, kterým pomohl k vytouženému dítěti, se už počítají na tisíce, přesto však přináší asistovaná reprodukce i řadu problémů, zejména v etické oblasti. Snad také proto je prof. Pilka mj. členem Centrální etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Režie a scénář M. Kačor, dramaturg O. Pruša.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2010
 ST