Spisovatel a chartista, který se stal vrchním židovským rabínem. Připravili P. Kopecký, S. Zeman a A. Majstorovičová

Cyklus výpovědí osobností k tématům, která formují českou společnost.

Karol Sidon (*1942), hebrejským jménem Efraim ben Alexander, je rabín, dramatik, spisovatel, bývalý chartista a disident. Studoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU. Poté krátce pracoval v Československém rozhlase, do roku 1968 byl dramaturgem ve Studiu Jiřího Trnky. V roce 1968 byl redaktorem Literárních novin, Literárních listů a Listů. Karol Sidon podepsal Chartu 77. Roku 1978 obdržel exilovou cenu J. Koláře. V roce 1983 byl nucen pod nátlakem StB emigrovat do Německa, kde konvertoval k judaismu a studoval judaistiku. Roku 1992 se stal pražským a zemským rabínem. Od té doby se významně zasadil o obnovu židovského života a školství v Praze.

Scénář P. Kopecký, režie S. Zeman, dramaturgie A. Majstorovičová.

Karol Sidon
vrchní zemský rabín, dramatik a spisovatel

Karol Sidon

* 9. 8. 1942


Stopáž15 minut
Rok výroby 2010
 P ST