Dokumentem o době plastové provází Ondřej Vetchý.

Recyklace má více podob. Nejedná se jen o nové využití již dříve používaného materiálu, ale také o další souvislosti – např. nový způsob myšlení, který, naštěstí, nesobecky vykazuje hlavně mladší část populace. A jako všechno souvisí se vším, i tato pomalá proměna naší společnosti dává tušit, že si lidé uvědomují svůj vliv na životní prostředí a začínají se chovat zodpovědněji, ohleduplněji, než se dálo v dobách totality. V dokumentu Jitky Stropkové Variace recyklace se lze dovědět mnohé. Jak o materiálech – třeba i to, že bakelit existuje teprve sto let, ale s polymery již pracovali lovci mamutů, tak o možnostech a způsobech jejich využití. S průvodcem pořadu – Ondřejem Vetchým – také navštívíme řadu vědců, umělců či dalších odborníků, kterým dané téma ovlivnilo život.

Napište nám