Přehled dílů

alternative text

Pod praporem Johna Browna a generála Lee

Marek Vlha — Jiří Hutečka — Lukáš Perutka

Naši krajané ve válce Severu proti Jihu. A jak se revidují americké dějiny? A proč i našinec si pořídil otrokyni?

alternative text

Lidovci, už 100 let s námi a mezi námi

Jiří Hanuš — Jiří Mihola — Michal Pehr

Strana mistrů kompromisu a moravského a českého křídla. Strana Šrámkova, Staškova, Koželuhové, Luxova, ale také Plojharova. A proč lidovci zůstali aktivní i v komunistickém temnu?

alternative text

Dobrý den, Československo

Milan Řepa — Ivan Šedivý

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Dva středoevropské národy, Češi a Slováci, v pobělohorském období nevymizely. Naopak, návrat národního vědomí a touha po obrození státu daly vzniknout samostatnému Československu.

alternative text

Aušvicate hi khér báro

Dušan Slačka — Jana Horváthová — Michal Schuster — Pavel Vařeka

Dva tábory na "potírání cikánského zlořádu". Co se dělo za jejich zdmi a o jaké tábory šlo? A jaké tajemství skrývá stavba vepřína?

alternative text23. 1.

Historie.cs

alternative text30. 1.

Historie.cs

alternative text

Gestapo, zvláště to brněnské (5/6)

Vladimír Černý — Vlastimil Schildberger — Jan Břečka

Kdo se mohl stát gestapákem? Co to byly volavčí sítě? A jaké bylo svědomí Stanislava Jizery, Karla Paprskáře a Viktora Ryšánka?

alternative text

My už byli i tenkrát

Marek Blahuš — Luděk Galuška — Martin Kotačka — Vlastimil Stenzl

Naše země jako genetické srdce Evropy. Mají jedinci shodného příjmení stejného předka? A žijí v domcích a v panelácích na Slovácku potomci Velké Moravy?

alternative text

Slovácko sa nesúdí, ale odtrhává

Dušan Kováč — František Mezihorák — Jan Rychlík

Ten krásný kraj příjemných lidí a jeho pozapomenutý příběh po Mnichovu 1938. Jak představitelé Národopisné Moravy a Slovenska žádali Hitlera o nemožné. A jak se do toho zapletl syn slavného Joži Úprky.

alternative text

Mládež vede Brno

Radek Slabotinský — Michal Konečný — Alexandr Brummer — Václav Kaška — Jiří Pernes

Mladý je každý komunista. Jak Brnu vládnul sedmnáctiletý učeň. A jak „markrabě moravský“ Otto Šling budoval československý Leningrad…

alternative text6. 2.

Historie.cs

alternative text

Hrobky, mumie, sluneční králové a Češi

Ladislav Bareš — Miroslav Bárta — Eduard Gombár

Hrobky, mumie, sluneční králové a Češi. Starověký Egypt a české vykopávky. Kde se vzalo renomé našich archeologů v Egyptě? A co vše mají společného dnešní Egypťané s dávnými předky?

alternative text

Třicetiletka české transformace

Karel Zeman — Roman Češka — Lubomír Mlčoch

Už třicet let žijeme v tržním hospodářství. Jak se u nás rodilo a co přineslo? A prohospodařila se důvěra občanů v ekonomy?

alternative text

Přerov 1. 5. 1945

Jan Břečka — Pavel Kopeček — Petr Jirák

Jak první naše město povstalo. Předčasně, tragicky, ale nikoliv úplně zbytečně. A jak se osvobozovala střední a jižní Morava.

alternative text

Absolon, Anthropos, archeologie

Václav Soukup — Martin Oliva — Petr Kostrhun

Jak se na Moravě nacházel, bádal, ilustroval a propagoval pravěk.

alternative text

Život barokních pevností

Jan Maloušek — Petr Wohlmuth — Jiří Hofman

Mohutná opevnění v týlu pohraničních hor měla představovat významný prvek obrany české kotliny.

alternative text

Hlavní město Opava – Troppau

Martin Pelc — Ondřej Haničák — Zdeněk Jirásek

Zemská metropole a její křivolaké dějiny. Město bankéřů, jeptišek a úředníků, centrum architektů i krasobruslařů, kaváren a návštěv panovníků. A také Slezanů a nejstaršího muzea a největšího obchodního domu

alternative text

Šlonzáci a šlonzakovci

Dan Gawrecki — Radek Lipovski — Ludmila Nesládková

Těšínsko, Slezsko, dramatické dějiny nejvýchodnější oblasti naší země. Slezané, Poláci, Moravané, Němci, Haličané spolu museli nějak žít. A museli přežít několik režimů, válek i poválečných zvratů.

alternative text

Děkujeme za vaši službu

Martin Foltýn — Ivo Musil — Tomáš Sláma

Na různých místech světa nasazují své životy, řada z nich se už ke svým blízkým z mise nevrátila. Jak se naše společnost dívá na novodobé válečné veterány?

alternative text

Poutník labyrintem světa

Markéta Pánková — Tomáš Knoz

Asi těžko bychom hledali známějšího aktéra dějin 17. století v našem prostředí, než je právě Jan Amos Komenský

alternative text

Němečtí rytíři

Libor Jan — Tomáš Niesner — Petr Tesař

Řád z nejbojovnějších, pevné kázně, oddaný Bohu a křesťanství. A jeho působení u nás, slezská města, moravské hrady a komendy po celé zemi.