Košice: Za námi Moskva! Košický vládní program, který byl oficiálně čs. vládou přijat v dubnu 1945, byl v mnohém obsahově podřízen „doporučením“ Moskvy

Dokument navrhli komunisté vedení Gottwaldem a konzultovali ho se sovětskými představiteli. Zástupci ostatních politických stran jim nedokázali čelit, v některých již působili příznivci Moskvy, další neměly schopné politiky, kteří by mohli přijít s vlastní koncepcí. Výsledkem byl Košický vládní program, který vytvářel předpoklady pro znárodnění, retribuce a v mnoha oblastech úzce svazoval československou státní politiku s politikou Sovětského svazu.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2015
 P ST