Jedna z nejzáhadnějších válek v našich dějinách. Tisíce vojáků táhlo zemí, ale k pořádné bitvě nedošlo. V krajině však památky zůstaly

Bramborová válka, švestkový povyk, přeháňka pruská – hned několik svérázných názvů nesla válka mezi Pruskem a habsburskou monarchií v letech 1778 – 1779. Oficiálně šlo o válku o bavorské dědictví, která byla další rozepří mezi Fridrichem II. Velikým a Marií Terezií a jejím synem Josefem II. na českém území. Postihla opět především severní a severovýchodní Čechy a zejména oblast povodí Labe a Jizery. Právě jejich břehy lemovaly tisíce vojáků obou armád, kteří pod velením slavných generálů hledali to nejsprávnější místo na pořádnou bitvu. Než ho našli, válka skončila uzavřeným mírem. A tak ji provázelo jen několik menších střetů. Ale přesto stojí za to se k ní vracet. Byla doprovázena, jak už prozrazuje její nejznámější název, zásobovací katastrofou. Nabídla obyvatelům zvláštní podívanou, když mohli z krkonošských vrcholků detailně pozorovat přesuny vojsk. Ověřila způsobilost české krajiny k válčení. Urychlila vybudování našich nejznámějších vojenských pevností. Byla také zkouškou vojenské věrnosti, respektive sklonům k dezerci. A také po ní v krajině zůstaly na první pohled nenápadné dělostřelecké pozice. A byla válečným taženým spjatým s legendárním generálem Laudonem, který i v této válce „jede skrz vesnici"…

Stopáž52 minut
Rok výroby 2013
 P ST