Zlatá bula sicilská. Právě před 800 lety získali čeští panovníci dědičné právo. Listinou, jejíž obsah dodnes vyvolává rozdílné výklady.

Zlatá bula sicílská. Rok 1212 si z hodin dějepisu zapamatoval snad každý. Snadno zapamatovatelné datum přineslo českému království listinu, která patří k základním dokumentům naší země. Obratný diplomat král Přemysl Otakar I. získal od budoucího římského krále Fridricha II. dědičné právo na české království pro sebe i pro své následovníky. Zlatou bulou sicílskou získalo českému království vnitřní nezávislost, stanovila jeho vztah k Svaté říši římské, garantovala mu hranice. Další obsah listin spjatých se zlatou bulou však dodnes doprovází rozdílný výklad a spory historiků. Přemysl Otakar I. vstoupil do dějin také ale svým rozvodem s první manželkou a novým vymezením vztahů s církví, které v podstatě přetrvalo až do XX.století. Také samotná Zlatá bula sicílská přežila v sakristiích kostelů, na hradech a a v unikátních moderních trezorech až do dnešních dnů ve výtečném stavu.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2012
 P ST