První republika byla cílovou zemí obchodu s drogami, především s kokainem. Užívali ho i známé osobnosti. Jaká je historie drog u nás?

Drogy se v české společnosti objevovaly již za Rakouska-Uherska a první republiky ovšem v nesrovnatelně menší míře, než je tomu dnes. Hlavní drogou byl kokain, který si údajně mohla dovolit převážně movitější část obyvatel, ale drogy a výnosný obchod s nimi pronily i do nejnižších vrstev společnosti mezi prostitutky a podsvětí. Občas si „šňupli“ i známí herci a herečky. K policistům, kteří bojovali proti drogám, patřil i rada Vaňásek, který posloužil jako předloha filmového rady Vacátka z Hříšných lidí Města pražského. I výroba, šíření a užívání drog u nás má svou letitou historii.

Stopáž40 minut
Rok výroby 2012
 P ST