Bedřich Reicin byl jedním z hlavních osnovatelů vykonstruovaných procesů začátkem padesátých let. Osobně dával rozkazy k fyzickému a psychickému týrání obviněných. Sám se nakonec stal obětí teroru, který rozpoutal.

Bedřich Reicin je jedna z významných postav v historické galerii českého zla. Od mládí fanatický komunista, aktivní spolupracovník sovětské tajné služby NKVD a vykonavatel jejích příkazů, spolupachatel vraždy generály Píky a dalších bojovníků z front 2. světové války, podílník na mnoha zmarněných životech důstojníků, mučitel vyslýchaných. Nakonec se sám stal obětí režimu, kterému oddaně sloužil. Reicin skončil na šibenici během čistek v padesátých letech jako člen „protistátního spikleneckého centra“.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2011
 P ST