Sokol sehrál v československých dějinách 20. století důležitou úlohu. Nebyl pouze masovou tělovýchovnou organizací, ale měl i nezanedbatelný politický a společenský vliv

Sokol se od svého vzniku v druhé polovině 19. století oficiálně vymezoval jako nepolitická tělovýchovná organizace. Za Rakouska-Uherska mu ani nic jiného nezbývalo, jinak by nebyl povolen. Od počátku ale toto vymezení překračoval a stával se významnou společenskou organizací, která měla v místech svého působení i politický vliv. To platilo i v samostatném Československu, při jehož vzniku sehrál Sokol, jako celostátně organizovaná a do jisté míry i ozbrojená síla, nezastupitelnou úlohu. Sokolové se podíleli také na domácím odboji během okupace a obnově demokracie po válce. Nemohli ale zabránit únoru 1948.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2010
 ST