Rada vzájemné hospodářské pomoci – RVHP – měl být řídící ekonomický orgán zemí sovětského bloku. Jak fungovala a proč se nikdy nepodařilo naplnit její poslání?

Rada vzájemné hospodářské pomoci měla vytvořit pevný ekonomický svazek mezi státy tzv. tábora míru a socialismu. Bylo tomu tak doopravdy? Toto spojení bylo daleko více spletí poněkud zmatených a špatně plánovaných pseudoekonomických vztahů, dirigovaných politicky z Moskvy. Kdo vlastně rozhodoval v RVHP? Bylo postavení jednotlivých zemí rovnocenné a odpovídal jejich význam jejich specifickým ekonomickým výkonům a možnostem? Bylo zboží, vyráběné v členských zemích, vůbec konkurenceschopné mimo sovětský blok? Je ovšem nutno uznat, že energetickou politiku Rada řešila. V SSSR byly totiž velké zdroje. A jak vypadala naše pomoc „rozvojovým zemím“? Kolik stála Kuba? Proč nemohla centrálně řízená ekonomika fungovat?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2010
 ST