Vrahem je houslista – Jak Reinhard Heydrich přišel zlomit český národ.

Vrahem je houslista – Příchod „intelektuála“ Reinharda Heydricha namísto von Neuratha do Protektorátu znamenal výraznou změnu. Tento významný německý představitel sem byl vyslán především proto, aby zasáhl vůči odboji a zpacifikoval obyvatelstvo, které mělo pokojně pracovat pro Říši. To se mu v podstatě podařilo. Doslova odboj rozbil. Na druhé straně začal uplácet všelijakými výhodami zejména dělníky, nebo spíše dělal výrazné populistické a marketingově promyšlené kroky. Situace v protektorátu se zcela změnila, Heydricha to ovšem stálo život…

Stopáž52 minut
Rok výroby 2007
 P ST