O symbolech v mezilidské komunikaci a hledání skrytých významů věcí (2008). Režie O. M. Schmidt

Naši řeč, ale i celé naše myšlení ovlivňují dávné obrazy. Staly se jejich součástí už v pradávné minulosti a patří k nim docela přirozeně dodnes. Pro velký časový odstup od doby jejich vzniku jim už ale mnohdy nerozumíme, chybí nám jejich širší kontext.

V naději někdo vidí bláznovství, marnou iluzi, jiný nedosažitelný ideál a ještě jiný základní zdroj síly a odvahy. Další díl cyklu Po hladině nabízí úhel pohledu, který za symbolickými obrazy naděje a zoufalství objevuje lidské sobectví. Zoufalství totiž většinou roste z nedůvěry a z nerozumné touhy po originalitě a nezávislosti. Naopak naděje předpokládá víru v druhého a ochotu nechat si pomoci. Naděje vyžaduje odvahu odhalit své neschopnosti, což je nakonec jedna z nejpodstatnějších věcí, na kterou klade důraz biblický text.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST