O symbolech v mezilidské komunikaci a hledání skrytých významů věcí (2008). Režie O. M. Schmidt

Naši řeč, ale i celé naše myšlení ovlivňují dávné obrazy. Staly se jejich součástí už v pradávné minulosti a patří k nim docela přirozeně dodnes. Pro velký časový odstup od doby jejich vzniku jim už ale mnohdy nerozumíme, chybí nám jejich širší kontext.

Nejhlubší rovina lidského vnímání je rovina hmatová. Můžeme zahlédnout smysl věcí, cítit, že se blížíme k podstatě, ale teprve, až jádro věci uchopíme (pochopíme), je cesta poznání završena. Hmatu a chápání je věnována další část cyklu Po hladině.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST