Audioukázky


Hudba z videoklipu

Zpívá Sisa Sklovská

Hudba z videoklipu

Hudba z videoklipu


Kytice 1

Toto je vlastně jediná zhudebněná část Erbenovy básně. O tom byla velká diskuse v celém týmu, jestli zhudebňovat text Kytice - já jsem se tomu hodně bránil. Základ skladby je podobný hudbě z úplného začátku filmu, ale melodie je zcela jiná. Je to propojení, ale v jiné vrstvě.

Kytice 1

Kytice 1


Vodník 1

Dva akordy: e moll a kvintsextakord h moll - úplně jednoduchá změna. Je to součást motivu Osudu, který má být naléhavý. Slyšíte, jak dívka klesá pod hladinu a šáteček klesá s ní. Pak zazní altová flétna při záběru na Vodníka…

Vodník 1

Vodník 1


Vodník 2

To je místo, kdy dívka, přemlouvá vodníka, aby ji pustil k matce. Hlas patří Alence Antalové z Brna od Mrštíků. To je muzikálová zpěvačka, která zpívala v Pinokiovi.

Vodník 2

Vodník 2


Vodník 3

To je místo, kdy matka přemlouvá dceru, aby nechodila zpět k vodníkovi, následuje jedna z nejdramatičtějších hudeb, kdy matka násilím brání dceři v návratu. To je živý orchestr kombinovaný se samply bicích nástrojů. Ty zvony jsou čisté, krásné, ve studiu je takto jen těžko natočíte.

Vodník 3

Vodník 3


Štědrý večer

Miserere. To, že jsem tam dával nějaký text je dáno tím, že v tomto filmu se strašně málo mluví. Já jsem cítil potřebu podpořit to nějakým slovem. Tady jsou vlastně jen dvě: Miserere nobis – Smiluj se nad námi. Je to ve zvláštní tonině, která připomíná staré církevní stupnice. Zpívá smíšený sbor JITRO z Hradce Králové.

Štědrý večer

Štědrý večer


Svatební košile 1

Scéna, kdy mrtvý voják, kterého hraje Karel Roden, vstává z hrobu. Tady je už zvuk temnější, nervóznější, více rytmizovaný. Tympány jsou živé, zvony a velký buben jsou samply.

Svatební košile 1

Svatební košile 1


Svatební košile 2

To je část, kdy mrtvý voják vede svou nevěstu ke hřbitovu. Ona o tom ještě neví, ale začíná tušit něco zlého. Já jsem se rozhodl použít zde slovo Deo, což znamená Bože. Je to ten princip takového podvědomého implantování, co dělá třeba reklama. Jakési podprahové vnímání. Ona podvědomě cítí strach a její vnitřek volá Deo, Bože. To všechno je samozřejmě výsledkem intuice, je to spontánní nápad.

Svatební košile 2

Svatební košile 2


Zlatý kolovrat 1

Tak to jsme ve druhé části Zlatého kolovratu v okamžiku, kdy chlapec nabízí kolovrat. Ty temné tóny, to jsou prostřihy na matku, která zabila svoji dceru. Hudba je úmyslně rozladěná. V těch lidech je něco nečistého a rozladění to pomáhá vystihnout. Celá hudba je nahrána na počítači. Jsou to samply a rozladění zároveň působí trochu jako flašinet, což celé scéně dodává trochu bizarní ráz.

Zlatý kolovrat 1

Zlatý kolovrat 1


Zlatý kolovrat 2

Dornička zpívající pod vodopádem, král ji uslyší a jde za zpěvem. Čili vlastně reálný zvuk přechází do filmové hudby. Každá ta balada má v obraze jinou barvu a stejně tak každá hudba. To není cimbál co slyšíte, ale kombinace klavíru se syntetizerem. A do toho akustická kytara...

Zlatý kolovrat 2

Zlatý kolovrat 2


Zlatý kolovrat 3

A to už je elektrická kytara, která hraje tentýž motiv. Melodie, která je ve španělské kytaře jemná, je v elektrické kytaře až jedovatá. Je to jako u dvou žen, z nichž jedna je krásná a druhá ošklivá a přitom jsou si velmi podobné. Rozdíl mezi krásou a ošklivostí může být velmi malý. Dornička se probouzí z mrtvých a král ji objímá.

Zlatý kolovrat 3

Zlatý kolovrat 3


Polednice 1

Kombinace altové flétny, basové flétny, později zobcové flétny. Instinktivně jsem si říkal, tam musí být etno bicí s flétnami. Ty flétny jsou tu také užity víceméně jako bicí. Nehrají melodii, ale rytmus. Důležitá je barva, kolorit. Smyčce, to je strach matky, když vidí, že někdo otvírá dveře. Tohle je kompletně živá nahrávka natočená ve studiu na Kavčích horách se zvukařem Milanem Jílkem.

Polednice 1

Polednice 1


Všechny koprodukční filmy České televize