Mnich, který se stal otcem genetiky. Režie M. Petřík

Muž, který je považován za zakladatele genetiky, se narodil roku 1822 v Hynčicích na Kravařsku.V jednadvaceti letech přijal řeholní jméno Gregor a po dokončení teologických studií pokračoval, díky podpoře opata Nappa, ve studiu přírodních věd ve Vídni. Roku 1868 se stal opatem augustiniánského kláštera na Starém Brně. Kláštery byly centrem vědy a vzdělanosti. Gregor Mendel se intenzivně věnuje botanice a meteorologii. Nejen, že definoval zákony dědičnosti, ale stal se spoluzakladatelem nového vědního oboru – biostatistiky.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3