Napravená hříšnice a věrná následovatelka Ježíše Krista (2007). Připravila A. Hynková

Tato světice, která provázela Ježíše i na Golgotu, pocházela z městečka Magdaly na břehu Genezaretského jezera. Byla to krásná a temperamentní žena, která žila hříšným životem. Díky setkání s Ježíšem se její duše proměnila a Marie Magdaléna ho provázela na cestách spolu s apoštoly a ostatními zbožnými ženami. A právě jí se Ježíš jako první zjevil po svém zmrtvýchvstání.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3