V zářijovém měsíčníku o vizuálním umění vás pozveme do Výmaru, Desavy a Berlína, tedy do míst spojených se vznikem a působením jedné z nejvýznamnějších uměleckých škol. Před 100 lety dostala název Bauhaus a přinesla revoluční změny v designu i architektuře, které obdivujeme dodnes

Obsah dílu

Přehrát vše
Světově proslulá umělecká škola Bauhaus slaví letos 100. výročí založení. Vznikla sloučením Školy užitého umění a Výtvarné akademie ve Výmaru roku 1919. Po pěti letech byla přesunuta do Desavy, kde fungovala až do roku 1932. Její činnost ukončila o rok později nacistická strana. Cílem bylo vychovat výtvarníky s důkladnou znalostí výrobního procesu a materiálu. Dalším přínosem mělo být pozvednutí duchovní a kulturní úrovně lidí a uspokojení potřeb bydlení nejširších vrstev s použitím nových materiálů a technologií. Mottem školy bylo „forma následuje funkci“ a docházelo zde k propojení umění a řemesla. Funkcionalismus i po sto letech ovlivňuje a inspiruje designéry a architekty z celého světa. Éru Bauhausu si připomeneme v Německu, v místech jejího vzniku a působení. V Artmixu plus přineseme jako vždy nejzajímavější události z české výtvarné scény.
Stopáž52 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD
ŽánrMagazín