Úvod » Technosféra » Vrtání potrubí pod tlakem

Vrtání potrubí pod tlakem

Přidat do mého PORTu

13. 6. 2007

Vrtání potrubí pod tlakem

Naše civilizace stojí a padá s energií. Proto roste význam perspektivních zdrojů energie – buď zcela nových, nebo i desetiletími odzkoušených, jako je například zemní plyn. K nám přichází z Ruska a Norska a současně jsme významnou tranzitní zemí, kterou se dopravuje do západní Evropy. Českou republiku protíná několik linií tranzitních plynovodů o různých průměrech a tato síť se neustále rozrůstá, takže je potřeba ji různě propojovat, nastavovat nebo odbočovat. To všechno se může dít i za plného provozu a bez přerušení. Jak je možné, že plynaři navrtávají a navařují potrubí, aniž by zastavili dodávky plynu? A aniž by došlo k výbuchu? Ukážeme, že je to složité, ale možné.

K přepravě plynu slouží rozsáhlá potrubní síť. Českou republiku protíná několik linií tranzitních plynovodů o různých průměrech, a to až do 1 400 mm. Tato síť se neustále rozrůstá, a tak je třeba ji různě propojovat, nastavovat nebo odbočovat, a to všechno se může dít i za plného provozu a bez přerušení. Jak je možné, že plynaři navrtávají a navařují potrubí, aniž by zastavili dodávky plynu? A aniž by došlo k výbuchu?

Je to složité, ale možné. U tranzitního potrubí jsou jednotlivé uzavírací ventily od sebe vzdáleny zhruba dvacet kilometrů. Kdyby se uzavřely dva sousední, mezi kterými je potřeba udělat například odbočku nebo vyměnit ventil, zůstaly by v potrubí statisíce metrů krychlových zemního plynu. Ten by se musel vypustit do vzduchu. Je to však množství, které by pokrylo spotřebu takovéhoto městečka po celý rok.

Ve světě proto byla vyvinuta speciální technologie, která slouží k navrtávání a utěsňování vysokotlakých potrubí za provozu. Tuto technologii převzali i odborníci naší plynárenské tranzitní soustavy a zároveň ji obohatili o vlastní postupy při výpočtech frézování.

Jak vyvrtat otvor do potrubí, ve kterém je několik desítek atmosfér hořlavého plynu? Prvním krokem je navaření takzvané tvarovky na plynovod. To provádějí vysoce kvalifikovaní svářeči. V plynovodu přitom může být tlak až několika desítek atmosfér. Speciální frézu nasadí montéři na ventil, který připevnili k navařené tvarovce. Ten se po hermetickém připevnění frézy otevře a do vnitřního prostoru se přepustí zemní plyn z potrubí. Podle přesných výpočtů se vrtací zařízení spustí na plášť potrubí. Protože v pracovním prostoru frézy není vzduch, nemůže se plyn vznítit, ani nemůže nastat výbuch.

Výpočet posunu frézy, který patří právě k know-how našeho týmu, musí být bezchybný, aby byl řez dokonalý a nepoškodila se protilehlá stěna potrubí. Po vyfrézování otvoru se vyřezaná část uchytí vnitřním vrtákem, který ji zároveň umožní vytáhnout a odstranit. Prostor se opět bezpečně uzavře a vrtací zařízení je možné demontovat.

Místo vrtacího zařízení se může například nasadit speciální přístroj pro dočasné zaslepení potrubí, takzvaný stoplle. Stoplle je vlastně speciální zátka, která se vsune otvorem do potrubí. Zařízení je upraveno tak, že samotný tlak zemního plynu napomáhá dokonalému utěsnění potrubí. Takto se na potřebnou dobu izoluje poměrně krátký úsek potrubí, ve kterém se pak mohou provést různé opravy. Napuštění plynu do pracovní komory a vytlačení vzduchu odstraní nebezpečí výbuchu.

Díky tomuto zařízení se ušetří statisíce metrů krychlových zemního plynu, a přitom je možné provádět různé opravy. Třeba v kompresorových stanicích se potrubí z jedné strany uzavře ventilem a z druhé pomocí stopllu. V mezilehlé části je pak možné pracovat. Na některých místech se pomocí dvou takových zařízení může namontovat takzvaný by-pass, kterým může proudit zemní plyn i během delší odstávky.

Po dokončení prací se navaří vyřezaná část potrubí na speciální zátku. Ta se vloží do vrtacího zařízení a s jeho pomocí se potrubí opět uzavře. Vrácení vyřezaného pláště má význam hlavně pro hladký průjezd čistících a měřících zařízení potrubím.

Můžeme si samozřejmě položit otázku, zda je to bezpečné. Odborníci tvrdí: „Ano, je!“ Musí být! Už jenom proto, že spolehlivé dodávky zemního plynu pro nás i naše západní sousedy jsou naprostou nezbytností.

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější