Úvod » Technosféra » Auta na zemní plyn

Auta na zemní plyn

Přidat do mého PORTu

23. 5. 2007

Auta na zemní plyn

Dlouho se předpokládalo, že se s nástupem katalyzátorů konečně omezí nepříznivý vliv automobilové dopravy na životní prostředí. Jenže aut přibylo takové množství, že jsou s výjimkou lokálního vytápění opět nejvýznamnějším zdrojem znečištění. A přitom už po několik desetiletí je známé ekologicky čisté a spolehlivé palivo: plyn. Dříve svítiplyn, dnes zemní plyn. Používání zemního plynu má několik obrovských výhod. Jednak si můžeme nádrž doplnit přímo doma, ale také – na rozdíl od propan-butanu, takzvaného LPG – nemá takřka žádný nepříznivý vliv na životní prostředí.

Už první spalovací motory byly konstruovány na plyn. Nejčastěji se k němu lidé obraceli v dobách válečné nouze, ale využíval se i dříve.

Používání zemního plynu jako pohonné hmoty má několik ohromných výhod. Kromě možnosti doplnit si nádrž přímo doma je to zejména minimální zátěž pro životní prostředí, a to i ve srovnání s auty na LPG. I při srovnání s nejmodernějšími katalyzátory běžných automobilů vycházejí auta na zemní plyn jako ekologická – vůbec nekouří, nevypouštějí oxid siřičitý, ani pevné částice. A mají o desítky procent méně emisí oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a uhličitého i dalších škodlivých látek. Navíc je u nás široce rozvinutá síť plynovodů a dodávky zemního plynu jsou stabilní.

Zemní plyn – tedy takový, na jakém vaříme nebo kterým topíme – se využívá nejen u osobních nebo užitkových automobilů, ale i v hromadné dopravě osob. Kdo si porovná cenu benzínu, nafty nebo LPG se zemním plynem, vidí, jak je výhodný. A navíc plynu bude v nejbližších sto letech dostatek a spotřební daň na něj se bude držet na minimální výši.

Už minuly doby, kdy se automobily na stlačený zemní plyn, označovaný jako CNG, přestavovaly jednotlivě. Dnes se nakupují přímo u výrobců. Podobně u nás vypadaly také začátky autobusové dopravy na zemní plyn. Doba přestaveb je však dávno pryč. Nyní už můžeme potkat desítky sériově vyráběných autobusů na stlačený zemní plyn. Průmyslově vyráběná vozidla s plynovým motorem dosahují totiž výrazně vyšších výkonů. Tyto vozy nabízejí všichni tuzemští výrobci autobusů.

V Čechách se vyrábí i speciální plynový motor a připravuje se sériová výroba CNG víceúčelového komunálního vozidla. Ve světě dnes jezdí téměř šest milionů CNG automobilů a jen v západní Evropě se jejich množství blíží jednomu milionu. Podobná široká nabídka se připravuje také u nás. Výhodou moderních továrně vyráběných CNG automobilů je i to, že tlakové zásobníky jsou uloženy pod vozidlem a nezabírají prostor pro náklad. V autech navíc zůstává v různé míře zachována i původní benzinová nádrž, a tak je možné podle potřeby přepínat mezi plynem a benzinem.

Vozidla na zemní plyn se plní podobným způsobem jako benzinová. A to buď u takzvaných „rychlých plnicích stanic“, jejichž síť se neustále rozrůstá … Anebo – a to žádný jiný druh paliva neumožňuje – si lze svůj automobil napojit pomocí takzvané „pomalé plnicí stanice“ přímo na domácí rozvod zemního plynu a tlakovou nádrž si naplnit třeba přes noc sami.

Vozidla na stlačený zemní plyn najdeme právě tam, kde si cení zdravého životního prostředí a úspor nákladů, například v lázeňských oblastech. Zbývá ještě poslední otázka: Jsou CNG automobily bezpečné?

Ing. Lubomír Kolman, RWE Transgas: Volný plyn se zvolna rozptyluje, je lehčí než vzduch a jeho zápalná teplota je mnohem vyšší než zápalné teploty benzinu a nafty. Jestliže v okolí automobilu vznikne požár, bezpečnostní ventily zajišťují, že zemní plyn je z nádrží volně vypouštěn, postupně odhořívá, nemůže tak dojít k explozi a roztržení tlakových nádrží.

Stlačený zemní plyn se už v současné době běžně nabízí u čerpacích stanic v západní Evropě i jinde ve světě. Do roku 2020 se počítá s výstavbou více než tří set plnicích stanic také u nás. Budoucnost alternativních paliv v dopravě tedy už začala.

Vstoupit do diskuse

komentářů: 1

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější