Úvod » Chemie » Obrazy, které čistí vzduch

Obrazy, které čistí vzduch

Přidat do mého PORTu

10. 12. 2008

Obrazy, které čistí vzduch

Zdeněk Daněk maluje aktivní obrazy pomocí českého objevu barvy na bázi TiO2, která využívá fotokatalýzu k rozkladu škodlivých sloučenin v ovzduší. Když na oxid titaničitý posvítíte světlem, rozloží veškeré organické látky v okolí na neškodný oxid uhličitý a vodu. Natřít lze keramické obklady i stěny – a Zdeněk Daněk jimi přímo maluje své obrazy. Umělci se často snažili pozitivně ovlivňovat svoje okolí, ale i díla vytvářená s nejlepším úmyslem mnohdy zůstávají toxickým odpadem. Obraz, který vytvořil Z. Daněk, je sice ze své podstaty materiální, ale posílený o interaktivní rozměr: získává novou funkci, není pasivní a dokáže sám fyzicky proměňovat okolí.

Reportáž České hlavy: Čeští vědci umějí čistit vzduchu světlem za přispění oxidu titaničitého. Představte si nátěry, které jen …

Právě tahle reportáž přinesla nový směr do tvorby malíře Zdeňka Daňka. Začal malovat své obrazy barvou obsahující oxid titaničitý. Takzvané „AKTIVNÍ“ obrazy rozkládají škodlivé sloučeniny v ovzduší.

Zdeněk Daněk, malíř: Mně se na tom objevu líbil ten ekologický rozměr a ta idea, že barva vlastně sama dokáže měnit své okolí. Že je aktivní. Je to barva, která obsahuje oxid titaničitý a za pomoci fotokatalýzy rozkládá škodlivé sloučeniny v ovzduší a rozkládá to na vodu a oxid uhličitý.

Samotný prášek fotokatalytického oxidu titaničitého se skládá z jednotlivých kuliček, které mají přesně definovanou strukturu, pravidelný tvar a obrovský povrch. Proto naráz pohltí veliké množství jedovatých látek a rozloží veškeré organické látky ve svém okolí.

Zdeněk Daněk, malíř: Titanová běloba je vlastně něco podobného, ale tohle je něco jiného, já jsem to pojil disperzí, a to je na těchto obrazech, takže pak to bylo jako akrylová barva, a snažil jsem se tam té disperze dávat málo, protože takhle je to vlastně nejlepší, když je to sypké.

Zdeněk Daněk, malíř: Spousta uměleckých děl je toxických, je to vlastně toxický odpad. Je tam třeba terpentýn a různé oleje a ten obraz pracuje po celou dobu svého života. Pořád se něco z toho vypařuje. Ale tohle by právě snad odpad být neměl. Ta barva je bílá, protože to funguje na principu prostupnosti světla, takže jsem musel zvolit tmavou podložku, aby to na tom bylo vidět.

Obrazy malované oxidem titaničitým vyjadřují hlavně ohleduplnost k životnímu prostředí.

Zdeněk Daněk, malíř: Já myslím, že v dnešní době je už důležité zvažovat každou činnost, kterou člověk dělá, že se nějak promítá na tom životním prostředí. Mně se líbí, že se vzdám klasické techniky, toho oleje, který mi skýtá víc možností, a maluju touhle barvou, která má větší ideační hodnotu.

Také náměty Zdeňkových obrazů jsou ekologické. Znečištěné ovzduší, kácení pralesů, přírodní energie nebo portréty vyhubených zvířat. Průmysloví výrobci barev s oxidem titaničitým uvádějí, že běžná cele natřená místnost se vyčistí od škodlivých látek za osm hodin. Může ale malý obraz skutečně čistit vzduch?

Zdeněk Daněk, malíř: Záleží na velikosti plochy samozřejmě, ale já myslím, že obrazy jsou znázornění nějakých myšlenek, idejí. Obraz není realita, není to věc na funkční použití, je to záznam myšlenky.

Petr Tomaides

Vstoupit do diskuse

komentářů: 2

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější