Úvod » Chemie » Olomoucká univerzita zahájila nový vzdělávací program pro učitele

Olomoucká univerzita zahájila nový vzdělávací program pro učitele

Přidat do mého PORTu

11. 1. 2007

Fotografie

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zahájila nový vzdělávací program pro učitele chemie. Účastníci kurzů získají nejen nejnovější poznatky z oboru, ale i informace o tom, jak učit zajímavěji. Důraz bude kladen i na prolínání chemie do jiných přírodních věd, řekla Marta Klečková z katedry anorganické chemie.

Studium by mělo učitelům poskytnout nejnovější poznatky z oboru chemie, nutné k udržení vysoké profesní kvality výuky chemie na školách, učitelé si rozšíří vědomosti z oboru, které pak mohou uplatnit při zpracování školních vzdělávacích programů. Zdůrazněno bude rovněž zvyšování pedagogických dovedností učitelů s ohledem na požadavky soudobé praxe, vyžadující po absolventech všech typů škol vyšší míru samostatnosti a tvůrčích schopností (práce s moderní přístrojovou a výpočetní technikou). Koncepce nabízeného studia vychází nejen z potřeby teoretické, ale i praktické přípravy účastníků kurzu (laboratorní cvičení, školní pokusy).

Proto bude velký důraz kladen na praktickou výuku, učitelé proto část kurzů stráví v laboratořích. "Ukážeme jim zajímavé pokusy. Názorná výuka je pro žáky a studenty vždy zajímavější. Kvůli kapacitě laboratoří je počet účastníků kurzů omezen. Do prvního z nich nastoupilo 23 učitelů základních a středních škol.

Vzdělávací program akreditovalo ministerstvo školství a fakulta na něj získala grant. Je připraven na tři roky, vystřídá se v něm několik desítek učitelů. Studium je složeno z osmi pětihodinových kurzů. Jeho účastníci získají osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a studijní materiály.

ČTK

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Nejsledovanější