Úvod » Chat s odborníkem » prof. Ing. František Wald, CSc.

prof. Ing. František Wald, CSc.

konstruktér

Fotografie

Prof. Wald vede katedru ocelových a dřevěných konstrukcí stavební fakulty ČVUT v Praze. Specializuje se na požární spolehlivost konstrukcí, navrhování konstrukčních styčníků ocelových a hliníkových konstrukcí a lešení. Byl nositelem třiceti národních a osmi evropských grantů v oblasti teorie stavebních konstrukcí. Je předsedou evropské sítě COST 0904 IFER Integrovaný požární návrh konstrukcí a garantem konsorcia šesti evropských universit pro magisterský výukový program v oblasti stavebních ocelových konstrukcí SUSCOS_M, které získalo pro zámořské studenty prestižní stipendia ERASMUS MUNDUS.

více v reportáži Požár ve Veselí 2011 z cyklu PORT

Záznam chatu z 2. 12. 2011

Bunat:
Jaká je v ČR podle Vás požádní legislativa?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 14:08
Dobré odpoledne všem divákům a chatařům České televize! Požární legislativa v ČR je podle mého názoru na velmi vysoké úrovni, srovnatelná s legislativou ostatních evropských zemí.
so many infant:
Jak kvalitní jsou Vaši studenti na CVUT v soucasne dobe?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 14:17
Naši studenti jsou konkurence schopní i v rámci světového měřítka. Své poznatky a vědomosti si prohlubují během zahraničních studijních stáží. Výsledky prací prezentují na konferencích a studentských soutěžích, kde obzvlášť v poslední době dosahují velmi dobrých umístění.
Věra O.:
Chodí třeba za vámi hasiči, že se budova při nějakém požáru chovala divně, jestli byste jim to pomohli vysvětli?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 14:25
S experty z řad hasičů konzultujeme statické chování konstrukcí za požáru. Průběhem samotného požáru se zabývá specializovaný útvar - Technický ústav požární ochrany (TÚPO), spadající pod MVČR. I požární zkoušky ve Veselí n. L. byly připraveny ve spolupráci s tímto útvarem.
Bunat:
Je pravda, že požár v mrakodrapu je jako oheň v komíně?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 14:36
Výškové budovy se navrhují tak, aby byl tzv. komínový efekt minimalizován. V případech, kde se tento jev vyskytne (např. propojená átria přes celou výšku budovy), dochází bohužel ke zvýšení aktivity požáru v důsledku většího přístupu kyslíku. V dnešní době již víme, jak se tomuto efektu vyhnout.
Bunat:
Je pravda, že je těžké zlikvidovat požár od 6tého patra nahoru?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 14:45
Při likvidaci požáru hraje roli dostupnost požární techniky. Obecně je platné, čím vyšší je budova, tím déle musí konstrukce budovy odolávat požáru a umožnit evakuaci lidí a zásah hasičů.
Helena Smutná:
Dobrý den, poskytli jste výsledky měření také svým zahraničním kolegům?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 15:01
S kolegy ze zahraničí úzce spolupracujeme při všech experimentech. Požární zkouška v Mokrsku z roku 2008 byla připravena společeně s kolegy z Bratislavy a Sheffieldu (UK). Požární zkoušky ve Veselí n. L. byly součástí evropského projektu COMPFIRE, který je řešen společně s dalšími čtyřmi evropskými univerzitami. Každá univerzita má své dílčí úkoly v rámci projektu, vyhodnocení zkoušek ve Veselí připadá nám. Výstupem společné práce mají být nové spolehlivější přípoje pro ocelobetonové konstrukce.
Zdeněk, Blatná:
Dobrý den, kdy a kde budete zase zapalovat další budovu? Má k tomu přístup i širší veřejnost?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 15:07
Další požární experiment se plánuje za 2 roky. Požární zkoušky ve Veselí se zúčastnilo cca 300 lidí z řad odborníků i široké veřejnosti. Informace o naší práci z oblasti požárního inženýrství najdete na webové stránce fire.fsv.cvut.cz. Zájem veřejnosti nás těší!
Jarda, Brno:
Pokud se zjišťují příčiny netypického chování konstrukcí při požáru, diskutují spolu o tom odborníci z různých částí světa?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 15:17
Diskutují. Pro odborníky je k dispozici několik fór. Pro pasivní požární ochranu, naši oblast, je nejznámější celosvětový network SiF a evropský network COST TU 0904 IFER, který máme na starosti my na ČVUT.
Sudoku:
Nechtěl jste být přímo hasičem?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 15:19
Chtěl, ale jsem stavař, učitel.
Honza F., Kroměříž:
Proč jsou spoje konstrukcí tím nejslabším bodem stavby?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 15:24
Při návrhu se inženýři snaží, aby spoje nebyly nejslabším článkem. Při mimořádném zatížení, tj. požáru, výbuchu nebo zemětřesení jsou ale jinak namáhány a mohou být nejslabším článkem a rozhodovat o prostorovém kolapsu.
stop smoking:
Vaše práce je hodně zodpovědná, když máte na starosti požární spolehlivost konstrukcí, že?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 15:29
Věnujeme se pasivní požární bezpečnosti. Odpovědnost je stejná jako u jakéhokoliv statického posouzení objektu nebo mostu. Vycházíme ze zkušeností našich předků, z experimentů, z fyzikálních modelů a posledních poznatků poznání.
stop smoking:
Existuje něco jako požární audit - viz třeba energetický audit - ten existuje?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 15:35
K zajištění takové spolehlivosti objektu, kterou požaduje společnost, se pro každý objekt vypracovává Požárně bezpečnostní řešení PBŘ. Nejedná se tedy o audit, ale o průkaz splnění požadavků, které jsou pro všechny objekty jejich společenským významem. Výpočty požární spolehlivosti jsou součástí podkladů k PBŘ náročnějších objektů.
Kellyliu:
It is an excellent experiment. I hope I was there to observe the test...
prof. Ing. František Wald, CSc.: 15:36
I hope to see you on our next experiment in 2013.
Petr V.:
Dobrý den, můžete se pochlubit nějakým českým poznatkem v tomto oboru (chování konstrukcí při požáru), který je světově uznávaný?
prof. Ing. František Wald, CSc.: 15:52
Poznatky se dnes získávají globálně. Největší experiment jsme měli příležitost uskutečnit na sedmipartové budově v Cardingtonu ve Velké Británii v evropském projektu, který jsme řídili. Výsledky jsou ale celoevropské. Zcela český přínos je asi výstup z našeho národního projektu na zvýšení požární odolnosti přípojem, který je částečně chráněn umístěním v ocelobetonové desce. Tyto poznatky jsou připraveny k publikování a využití na celém světě. Připravujeme k publikování a zavedení do praxe i poznaky o požární odolnosti ocelobetonového stropu z drátkobetonu. Většinu projektů máme ale mezinárodních. Vývoj požární ochrany je finančně náročný.

Přehled chatů

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

22. 6. 2012

chemik

Ing. Petr Ondráček, CSc.

Fotografie

15. 6. 2012

námořní kapitán

Martin Řezníček

Fotografie

8. 6. 2012

student

Ing. Vít Syrový

Fotografie

1. 6. 2012

potravinář

Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Fotografie

25. 5. 2012

fyzikální chemik

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

18. 5. 2012

chemik

David Obdržálek

Fotografie

11. 5. 2012

robotik

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Fotografie

4. 5. 2012

kulturolog

Mgr. Michal Švanda, Ph. D.

Fotografie

27. 4. 2012

astronom

Ing. Ludmila Kazdová, CSc.

Fotografie

20. 4. 2012

odbornice na inzulinovou rezistenci

Dr. Ing. Petr Vítek

Fotografie

13. 4. 2012

Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Fotografie

6. 4. 2012

molekulární biolog a genetik

Jarmila Ondráčková

Fotografie

30. 3. 2012

jachtařka

RNDr. Ladislav Metelka

Fotografie

23. 3. 2012

klimatolog

Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Fotografie

16. 3. 2012

kardiolog

první | předchozí | 1 2 3 4 5 | další | poslední (15)