Úvod » Chat s odborníkem » Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.

Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.

antropoložka

Fotografie

Vystudovala antropologii na Přírodovědecké fakultě UK. Nyní je zaměstnána na Fakultě humanitních studií UK, kde se věnuje sociální percepci lidské tváře. Její výzkumná činnost se zaměřuje zejména na přiměřenost přisuzování vlastností podle tváře. Věnuje se také analýze morfologie (tvaru) lidské tváře pomocí antropometrické a somatoskopické metody. Ukazuje se, že zejména charakteristiky, jako je atraktivita, maskulinita-feminita či dětskost tváře, hrají důležitou roli při přisuzování osobnostních znaků. V současnosti se zaměřuje na výzkum toho, jak si uvědomujeme vliv sociálních stereotypů v oblasti vnímání lidské tváře, a na hledání možných vlivů, které vedou k jejich přijetí či odmítnutí.

více v reportáži Na první pohled z cyklu PORT

Záznam chatu z 22. 4. 2011

Luboš, Pardubice:
Může váš výzkum vést k tomu, že jednou v budoucnu každý bude u sebe mít jakýsi "antropometr", který na základě morfologie obličeje a speciálního softvéru odhadne, co je člověk, se kterým poprvé jednáme, zač?
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: 15:59
Dobrý den, tato varianta ani v budoucnost pravděpodobně možná nebude. Naše studie hovoří pouze o určitých tendencích, že je možné jen do určité míry odhadnout podle tváře osobnost člověka. Tyto studie jsou založeny na zpracování velkých souborů dat, statistickými metodami, které odfiltrují případné specifické zvláštnosti hodnoceného člověka. Osobnost člověka se může ve skutečnosti velmi odlišovat od všeobecně přijímané představy, jak má vypadat člověk s určitou vlastností. V této souvislosti se v sociální psychologii mluví o mechanismu sebevyvracejícího se proroctví, kdy se jedinec vzepře sociálnímu stereotypu a vyvine psychickou vlastnost, která je opakem toho, co od něj společnost očekává. Například jedinci s dětskými rysy jsou i v dospělosti považováni za naivní a emocionálně vřelí, ale mohou naopak vyvinout osobnost, která je velmi pragmatická a emocionálně chladná.
miroslava, židlochovice:
Je možné nějakou "metodou" nebo cvičením získat lepší schopnost odhadu druhých? Existují nějaké typické znaky, podle kterých se dá odhadovat charakter?
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: 16:09
Touto otázkou jsme se nezabývali. Mezi znaky ve tváři, o kterých se uvažuje, že by mohly souviset s psychologickou dominancí patří maskulinní znaky jako např.rozvinuté nadočnicové oblouky, široká brada, velká šířka tváře. Rozvoj těchto znaků je pod vlivem pohlavního hormonu testosteronu, který působí i na lidské chování např. míru agresivity, což může dále působit na vytvoření dominantní osobnosti.
Jarda O:
Dobrý den paní Pivoňková. Správné čtení v tváři pomáhá v úspěšnosti obchodních jednání, námluv i při hře Pokeru. Budete vydávat nějakou publikaci, která pomůže při odhadu osobnosti a chování lidí? Nebo byste mi mohla doporučit nějakou literatůru?
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: 16:18
Dobrý den, mohu Vám doporučit naši knihu Lidský obličej, kterou jsme napsali společně s mými kolegy a vyšla v roce 2009 v nakladateltví Karolinum. Tato kniha se však zaměřena více teoreticky a to na celý proces vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních i sociálních věd.
Milan, Nový Bor:
Dobrý den. Je schopnost odhadovat vlastnosti druhých lidí vrozená, nebo se jí musíme učit? To, že se často netrefíme u jiných kultur, by asi napovídalo, že se to musíme učit podle lidí, kteří náš nejčastěji obklopují.
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: 16:30
Dobrý den, uplatňují se pravděpodobně obě vámi zmiňované možnosti. Máme vrozenou schopnost reagovat typickým způsobem na jedince s dětskou tváří, kteří v nás vyvolávají pečovatelské chování a zároveň jim máme tendenci přisuzovat vlastnosti, které jsou typicky dětské. Zároveň víme, že i malá miminka preferují atraktivní tváře. O atraktivitě tváře je dále známo, že zvyšuje přisuzování společensky lépe oceňovaných vlastností. Tento faktor, však může být kulturně dosti podmíněný, takže se zde uplatňuje i učení.
Jitka, Břeclav:
Docela by mne zajímalo, jestli jsou při odhadech vlastností neznámých lidí lepší ženy nebo muži. Ze svých pozorování bych si tipla, že to budou ženy - mají mnohem větší empatii. Je to tak?
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: 16:37
Dobrý den, v našich studiích, které byly udělány prostřednictvím hodnocení fotografií se ukázaly ženy jako "lepší" hodnotitelky. V studii poslední,ve které se vlastnosti hodnotily podle 3D skenu, naopak muži posuzovali extrovezi žen s větší přesností. Vidíme, že výsledky prozatím nejsou přesvědčivé a nemůžeme tuto otázku jednoduše rozhodnout.
Jarda, Praha 5:
Dobrý den, do jaké míry jsou vaše dotazníky schopné odrážet skutečnost? Není každé posuzování vlastností (ať svých či cizích) hodně subjektivní?
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: 16:52
Dobrý den, pro co možná nejobjektivnější hodnocení osobnostních vlastností jsme používali výsledky standartních psychologických testů. (Velká pětka, Cattellův šestnástifaktorový dotazník).Tyto testy jsou založené na tom, že zkoumaná osoba popravdě odpoví na celou řadu otázek, které se mohou vzájemně tematicky překrývat a tak je možná i jejich vzájemná kontrola a můžeme tím snížit riziko subjektivity.
Lukáš, Úštěk:
Dobrý den, souvisí nějak krása obličeje s jeho výrazem? Jsem krásnější, když se tvářím oduševnělě, nebo když se zapomenu a čumím doblba?
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: 16:55
Dobrý den, atraktivitu obličeje výrazně zvyšuje zejména přítomnost úsměvu. Takže budete určitě krásnější, když se budete smát.
Pavla, Rokycany:
Dobrý den, někde jsem četla, že arabové na rozdíl od evropanů odvozují vlastnosti člověka nikoli od vzhledu obličeje nebo postavy, ale na základě gest. Úmysl prý lze odhadnout z výrazu očí. Můžeme si z toho vzít ponaučení i my?
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: 17:04
Dobrý den, máte naprostou pravdu v tom, že zejména oblast kolem očí je v percepci tváře nejdůležitější. Tuto oblast zakrývame, pokud chceme zakrýt identitu zobrazeného jedince. Také se prokázalo, že úsměv, který je doprovázen objevením charakteristických vrásek kolem očí je úsměv upřímný. Naopak úsměv bez těchto mimických vrásek kolem očí, je spíše úsměv vykalkulovaný, který má vnímatele oklamat.
Radek, Rakovník:
Dobrý den, když jste měřili obličeje, našli jste nějakou "českou" specialitu? Třeba že máme kulatější obličeje nebo plošší čelo něž jiná etnika?
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: 17:07
Dobrý den, na zjištování případných mezipopulačních rozdílů v morfologii tváře jsme se v našich studiích nezaměřovali.
Honza, Kolín:
Dobrý den. Dělali jste podobné výzkumy i s lidmi, kteří nemají vysokoškolské vzdělání? Myslíte, že by lidé se základním vzděláním byli v odhadech lepší nebo horší než vysokoškoláci?
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: 17:12
Dobrý den, naše výzkumy jsme prováděly pouze na populaci vysokoškolských studentů. Ale nemyslím si, že bychom nalezly jiné výsledky u hodnotitelů se základním vzděláním. Děkuji všem tazatelům za zajímavé otázky a přeji vám hezké velikonoce!

Přehled chatů

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

22. 6. 2012

chemik

Ing. Petr Ondráček, CSc.

Fotografie

15. 6. 2012

námořní kapitán

Martin Řezníček

Fotografie

8. 6. 2012

student

Ing. Vít Syrový

Fotografie

1. 6. 2012

potravinář

Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Fotografie

25. 5. 2012

fyzikální chemik

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

18. 5. 2012

chemik

David Obdržálek

Fotografie

11. 5. 2012

robotik

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Fotografie

4. 5. 2012

kulturolog

Mgr. Michal Švanda, Ph. D.

Fotografie

27. 4. 2012

astronom

Ing. Ludmila Kazdová, CSc.

Fotografie

20. 4. 2012

odbornice na inzulinovou rezistenci

Dr. Ing. Petr Vítek

Fotografie

13. 4. 2012

Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Fotografie

6. 4. 2012

molekulární biolog a genetik

Jarmila Ondráčková

Fotografie

30. 3. 2012

jachtařka

RNDr. Ladislav Metelka

Fotografie

23. 3. 2012

klimatolog

Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Fotografie

16. 3. 2012

kardiolog

první | předchozí | 1 2 3 4 5 | další | poslední (15)