Úvod » Chat s odborníkem » Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

kardiolog

Fotografie

V současné době je primářem Kardiologického oddělení, které je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Kardiologické oddělení se vyprofilovalo na pracoviště, kde se používají ty nejnovější technologie, které současný vývoj v kardiovaskulární medicíně přináší. Od roku 2007 se tu aplikují hned dvě různé robotizační katetrizační techniky spolu s aplikací nejmodernějších zobrazovacích metod.

více v reportáži Operace na dálku z cyklu PORT

Záznam chatu z 1. 4. 2011

Věra Pešková:
Zdravím vážený pane Docente, mám za sebou dvě operace aortální chlopňe a v sobě přístroje, které mi zabezpečují chod srdce. Chodím na Homolku na kontrolu přístrojů za asistentem Jardou Šimonem, který mi přístroje také aplikoval a zná mojí " historku ", musela jsem podat nějaké INFO, protože moje otázka zní : jaké jsou podmínky a možnosti dostat se pod kontrolu do vašeho Kardio oddělení ? děkuji za odpověď
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 13:53
Vážená paní Pešková, doktor Šimon je vedoucím lékařem kardiostimulační ambulance a sám Vám, jak říkáte, implantabilní defibrilátor implantoval. Takže tím pádem odpovídám na Vaši otázku, protože jste již někjolik let zařazena do ambulantní péče našeho Kardiovaskulárního centra. V případě jakýchkoliv obtíží doktor Šimon může Váš stav se mnou konzultovat
Bohouš, Litomyšl:
Dobrý den. Místo skalpelu v ruce chirurga myš - dost podivné. Asi musí mít pan profesor velkou představivost, protože z obrázků na počítači přece není možné mít celkový přehled o stavu pacienta. Nebo ano?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 13:58
Není to přímo místo skalpelu......provádíme katetrizační zákroky, při kterých se neprovádí "klasická" operace. M9sto otevřeného hrudníku využíváme špičkových zobrazovacích metod, které nám umožňují "dívat se přímo do srdce" a orientovat se v srdci i v trojrozměrném obraze, což výkon, kterému říkáme katetrizační ablace, číní bezpečnějším a podstatně efektivnějším. Operace "na dálku" byla prvotním projektem NASA a jednalo se skutečně nejdříve o operační zákroky v případě dlouhodobých misí, nicméně předváděna katetrizační ablace srdeční arytmie "na dálku" je tedy realitou a lze ji využít zvláště v případě velmi složitých arytmií, které může pomoci provést například zkušenější intervenční kardiolog
Jitka, Chrastava:
Je možné, že nás jednou budou operovat roboty bez jakéhokoli zásahu člověka? Budeme pak lékaře vůbec potřebovat?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 14:01
Myslím, že se toho bát nemusíme, vždy bude nutné využít lidskíé invence a intelektu, nicméně tyto robotizační metody umožňují standardizovat provádění těchto složitých výkonů a umožňují odstranit i ty arytmie, které jsme ještě ani ne před deseti lety nebyli schopni léčit, tudíž jasná zpráva zní: NEBOJTE SE ROBOTŮ V MEDICÍNĚ
Erik, Benešov:
Jak se k celému zásahu stavěl pacient? Není to trochu stresující nejen ležet uprostřed ohromných mašin, ale navíc být sledován desítkami až stovkami lidí?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 14:05
Pacient je vždy o takovém výkonu předem informován, v rámci klinické praxe i podmínek mezinárodní akreditace Nemocnice Na Homolce podepisuje i souhlas s televizním přenosem výkonu, takže je samozřejmě plně informován. V daném případě byl výkon proveden v celkové anestezii ve spolurpáci s kardioanesteziologem, takže to vyloučilo i potenciální stres, který by jistě svou roli sehrál. Nejsem sám příznivcem živých přenosů z operačních sálů, neboť může být stresován i samotný operatér nicméně je nutné tyto výkony vnímat i jako výuku dalších odborníků. Samozřejmě, že zaručujeme plné soukromí a anonymitu nemocného při takovém přenosu, nicméně Váš dotaz je velmi zásadní a je nutné si plně uvědomovat veškeré i etické aspekty.
Lukáš, Lovosice:
Dobrý den. Měli jste nějaký plán B, pokud by cokoli v technice či elektronice selhalo?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 14:09
Ano, v případě, že by dálkově řízenou katetrizaci nebylo možné provést, tým, který se staral o výkon nemocného v přímo na místě, t.j. v Nemocnici Na Homolce, by byl samozřejmě schopen výkon provést od samého začátku řekněmež "standardním" přístupem, nicméně je prakticky jedno, zda výkon provádí operatér (tedy alespoň v případě magneticky navigované katetrizace, který je od nemocného vzdálen 5 metrů nebo 50 kilometrů. Je nezbytně nutné, zajistit odpovídající péči o nemocného také v místě provádění zákroku.
Honza, Most:
Jak jsem si všimnul, zatím se jednalo o pměrně "jednoduchou" operaci. Zvažuje se už i složitější operace na dálku?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 14:19
Nevím, jak na Vás tento výkon působil, nicméně jednalo se o poměrně velmi složitou a dlouhodobě probíhající arytmii vycházející ze srdečních síní, je možná dobře, že i tyto složité výkony se mohou tvářit jako velmi jednoduché zákroky. Myslím, že budeme ještě překvapeni, jaké výkony bude možné na dálku provádět.
Zdeněk, Mšeno:
Dobrý den, musí se při operacích na dálku vždy jednat o robotickou operaci? Není možné mít třeba jen nějakou webkameru a chirurg na druhém konci světa může instruovat chirurga na sále?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 14:21
Myslím, že tyto konzultace "na dálku" mají také svoji cenu, ale netroufám si posoudit, zda to má větší klinický význam.
Marie, Průhonice:
Dobrý den, jak jste měli zabezpečenou internetovou linku mezi nemocnicemi, aby nezkolabovala a tedy pacient nebyl vystaven nějakému nebezpečí?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 14:26
Děkuji za tuto otázku, protože se dotýká zásadním způsobem vlastního provedení zákroku, bez zajištěné internetové linky a dostatečné kapacity převodu bychom ho nemohli provádět. Nicméně s touto problematikou nám pomohli odborníci z firmy Stereotaxis (výrobce systému magnetické navigace),kteří celou technickou problemtiku přenosu dat zajišťovali.
Jana, Brno:
Dobrý den, jak velká je plocha "popálení" srdce při ablaci - chápu, že se popálí malinké "tečky", ale kolik takových místeček vznikne při ablaci? Řádově jednotky či stovky? Může opakovaný zákrok (po předchozím neúspěšném) mít vliv na funkčnost srdce? A je nějaké omezení, kdy má ještě smysl pacienta ablovat - např. snížená srdeční funkce pod určité procento?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 15:43
Jano, velmi dobrá a přímá otázka. "Popálením" se myslí aplikace radiofrekvenčního proudu, který se v případě katetrizačních ablací využívá cca v 90 % případů řešení srdečních arytmií. Vzniká tím teplo, které se šíří do okolní tkáně, která naléhá na koncovku katetru. Rozsah postižení kolísá od 5 - 8 mm jak šíře tak hloubky. Jde také o to, aby takto vytvořené popálení postihovalo účinně zdroj arytmií. Takzvané tachykardie (rychlá srdeční akce) se šíří ponejvíce na dvojím principu, jednak krouživého vzruchu, kdy aktivita elektrického impulzu se šíří v kruhu a postihuje větší rozsah srdeční stěny a jednak z jednoho místa, kdy jde o tzv. fokální aktivitu, která vzniká z přísně ohraničeného menšího místa - bodu. Oba principy využívají ke své aktivaci jak oblast síní tak komor a podle toho jsou více nebo méně závažné. Pokud je nutné postihnout rozsáhlý úsek srdeční stěny, aplikací radiofrekvebnčního proudu může být mnoho cca desítky nebo také pouze jediná (v případě zmíněného fokusu). Nicméně aplikace se po delší době zjizví a lze tyto výkony provádět opakovaně bez limitací. Ani větší množstvgí takových aplikací však nevede k rozsáhlejší poruše funkce, tedy stažlivosti myokardu.

Přehled chatů

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

22. 6. 2012

chemik

Ing. Petr Ondráček, CSc.

Fotografie

15. 6. 2012

námořní kapitán

Martin Řezníček

Fotografie

8. 6. 2012

student

Ing. Vít Syrový

Fotografie

1. 6. 2012

potravinář

Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Fotografie

25. 5. 2012

fyzikální chemik

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

18. 5. 2012

chemik

David Obdržálek

Fotografie

11. 5. 2012

robotik

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Fotografie

4. 5. 2012

kulturolog

Mgr. Michal Švanda, Ph. D.

Fotografie

27. 4. 2012

astronom

Ing. Ludmila Kazdová, CSc.

Fotografie

20. 4. 2012

odbornice na inzulinovou rezistenci

Dr. Ing. Petr Vítek

Fotografie

13. 4. 2012

Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Fotografie

6. 4. 2012

molekulární biolog a genetik

Jarmila Ondráčková

Fotografie

30. 3. 2012

jachtařka

RNDr. Ladislav Metelka

Fotografie

23. 3. 2012

klimatolog

Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Fotografie

16. 3. 2012

kardiolog

první | předchozí | 1 2 3 4 5 | další | poslední (15)