Úvod » Astronomie » Představení na Saturnu

Představení na Saturnu

Přidat do mého PORTu

7. 4. 2010

Představení na Saturnu

Astronomové, kteří pomocí Hubblova vesmírného dalekohledu zkoumají tajemství kosmu, nedávno využili vzácné příležitosti – Saturnovy prstence byly téměř přesně zarovnané v jedné rovině, což umožnilo pořídit jedinečné záběry obou pólů této obří planety zároveň. Saturn se ocitá v této poloze pouze dvakrát během třicetiletého oběhu kolem Slunce, příznivá orientace tedy umožnila výzkum obou překrásných polárních září.

Astronomové nedávno využili vzácné příležitosti, kdy se prstence Saturnu téměř přesně zarovnaly do jedné roviny. Pořídili přitom jedinečné záběry obou pólů současně. Saturn se ocitá v této poloze pouze jednou za patnáct let. Příznivá orientace umožnila výzkum obou překrásných polárních září.

Dr. Joe Liske, European Southern Observatory: Saturn k oběhu kolem Slunce potřebuje téměř třicet let, takže možnost vidět oba póly je velmi vzácná. Snímky Saturnovy polární záře pořizoval Hubblův vesmírný dalekohled už od roku 1990, ale teprve rok 2009 přinesl vzácnou příležitost vidět Saturn tak, že jeho prstence v zákrytu tvoří jen úzkou čárku. Po dosažení „rovnodennosti“ jsou oba póly ozářeny slunečními paprsky úplně stejně.

Tato obří planeta s viditelnými prstenci je jedním z nejsložitějších těles naší sluneční soustavy. Hubblův dalekohled se nyní zadíval na chvějící se záři, která vznikla na jeho obou pólech. Tato vzácná videa o našem planetárním sousedovi vědci vytvořili na základě snímků shromážděných v lednu a březnu roku 2009.

Dr. Joe Liske, European Southern Observatory: Přes svoji vzdálenost je Slunce stále Saturnovou mateřskou hvězdou a – jak všichni víme – dosah rodičovského vlivu je dalekosáhlý. Slunce neustále vysílá částice, které doletí ke všem planetám jako sluneční vítr. Když se přiblíží k planetám s magnetickým polem, ke kterým patří Saturn nebo Země, pole částice zachytí a pinká si je sem a tam mezi oběma póly.

Elektricky nabité částice prolétají magnetickým polem planety do horních vrstev atmosféry, kde excitují atmosférické plyny – a právě tento jev vyvolává záři. V magnetickém poli planety je mezi jejími póly několik neviditelných „jízdních pruhů“, ve kterých jsou nabité částice uvězněny. Magnetické pole je na pólech silnější, takže částice mají tendenci se tam soustředit a vytvářet záři podobnou té, jaká se vyskytuje i na Zemi.

Dr. Joe Liske, European Southern Observatory: Na první pohled je světelná show na Saturnu symetrická na obou pólech. Avšak po podrobné analýze severní a jižní záře astronomové objevili některé drobné rozdíly, které poskytly důležité informace o Saturnově magnetickém poli.

Elipsa záře severního pólu je o něco menší a intenzivnější, než záře pólu jižního, což naznačuje, že Saturnovo magnetické pole není v planetě rozloženo rovnoměrně. Je lehce silnější na severu než na jihu. To pak vede k tomu, že elektricky nabité částice se na severu urychlují na vyšší energie, než ty na jihu. To potvrzují i výsledky naměřené vesmírnou sondou Cassini, která je na oběžné dráze Saturnu už od roku 2004.

Šárka Speváková

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější