Úvod » Konec samců na obzoru

Konec samců na obzoru

Přidat do mého PORTu

24. 11. 2010

Konec samců na obzoru

Do přírody vypouštíme množství cizorodých chemických látek, o nichž velmi často až dodatečně zjišťujeme, že mají na životní prostředí nepříznivý vliv. Existuje už poměrně dost důkazů, že nepřirozené změny způsobují rovněž látky, které se nazývají endokrinní disruptory. Ty narušují hormonální systém zvířat a bohužel i nás, lidí. Buď některé hormony napodobují, anebo je blokují. Jaké následky mohou do budoucna přinést?

Tereza: Míšo, máš další? Tak ukaž, co to bude. Pojď sem. Vidíš to? Ale, ale, malá …
Vidíš? A zase samice. Všechno jsou to samice. A samec – nikde.

RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., vedoucí Laboratoře environmentální biotechnologie, Mikrobiologický ústav AV ČR: Do přírody vypouštíme spousty cizorodých chemických látek, o nichž velmi často až dodatečně zjišťujeme, jaký negativní vliv mají na životní prostředí.

Tereza: Přesně tak to vypadalo před šesti lety ve Spojených státech. Jenom nevím, jak se jmenovala ta chemická fabrika. Taky: tekla u ní řeka a všude byly jenom samé samice. Jako v našem případě. Holky …

Tomáš: Existuje relativně už dost důkazů, že tyto nepřirozené změny způsobují látky, které se nazývají endokrinní disruptory.

Tereza: Jsou to látky, které narušují hormonální systém zvířat … a bohužel i nás, lidí… Buď některé hormony napodobují, anebo je blokují.

Tomáš: Mezi nejzávažnější patří estrogenní endokrinní disruptory neboli cizorodé estrogeny. Tyto látky napodobují ženské pohlavní hormony a ty také způsobily zmíněnou změnu pohlaví u ryb.

Tereza: Účinkům těchto estrogenů jsou vystaveny především všechny vodní organismy.

Filip: Při výzkumu populace želv nádherných vědci odhalili přímou souvislost mezi množstvím cizorodých estrogenů ve vodě a přibývajícím počtem samic oproti normálnímu stavu.

Tereza: A jak je to u nás, lidí? I u nás se předpokládá spousta negativních vlivů.

Tomáš: Například tyto látky mohou způsobovat rakoviny prsu a varlat. Navíc cizorodé estrogeny mohou mít negativní vliv na zdravý vývoj jedince. Nedávno se zjistilo, že puberta u dívek nastává o jeden rok dříve, než tomu bylo před deseti lety.

Tereza: Dalším vážným faktem je, že tyto látky mohou mít vliv na neplodnost mužů. Ukázalo se totiž, že cizorodé estrogeny zhoršují množství a kvalitu spermií. Takže je úplně jedno, že dnešní noc, strávím tady s těmi …

Tomáš: Přímá souvislost mezi cizorodými estrogeny a počtem spermií už byla prokázána na laboratorních testech u potkanů a myší.

Filip: Co jsou to endokrinní disruptory a kde se vyskytují? Jejich nejznámějším příkladem jsou ftaláty. Ty se nacházejí velmi často v některých dovážených hračkách z nejmenované země.

Tereza: Ftaláty se používají v mnoha plastických hmotách jako změkčovadlo. Umožňují dlouhým molekulám PVC, aby po sobě krásně klouzaly. Z plastových hraček se uvolňují, když je děti okusují anebo cumlají. Používají se také při výrobě obalů na potraviny. Naštěstí pro nás v dnešní době se jejich výskyt kontroluje a postupně budou nahrazovány jinými látkami.

Tomáš: Dalšími látkami, které jsou součástí plastů a které se vyskytovaly v některých detergentech, jsou nonylfenoly. Některé studie ukazují, že tyto látky jsou až tisíckrát silnější estrogen než zmíněné ftaláty.

Tereza: PVC je původně tvrdý plast, a proto jej změkčovadly jako jsou například nonylfenoly, musíte doslova nadopovat, abyste získali takto krásnou, pružnou a jemnou fólii, do které můžete balit například zeleninku anebo maso.

Filip: Ftaláty a nonylfenoly se ve velkém množství vyskytují také v podlahových krytinách, vyrobených z PVC, tzv. linech, která však nejsou původním neškodným linoleem. Z takové podlahy nám dotyčné látky těkají do místnosti po dobu životnosti krytiny.

Tereza: A když vytěkají, lino přestane být plastické, začne se drolit a lámat a my si koupíme pěkně nové, plné změkčovadel. Mnohé plasty a plexiskla obsahují zase jiné změkčovadlo - bisfenol A. Tuto látku najdete například na vnitřní straně konzerv, na CD, v PET lahvích, na DVD. Poslední výzkumy odhalily, že bisfenol A nejenže způsobuje úbytek spermií, ale přináší problémy s ejakulací a erekcí. Takže dneska spím zase s vámi.

Tomáš: Dalším důležitým zdrojem z hlediska expozice lidí jsou například dentální materiály nebo bílé plomby. Odkud se uvolňuje do těla, než nám plomba nebo zub vypadne. Mnoho endokrinních disruptorů můžeme z našeho každodenního používání vyloučit. Jedním z případů, kdy však neexistuje alternativa, je látka 17α-ethinylestradiol, která se používá v ženské antikoncepci. Je to syntetický hormon, který se vylučuje močí a tím se dostává do odpadních vod. Bohužel čističky odpadních vod nejsou schopny téměř vůbec tuto látku odstraňovat a tím se dostává do životního prostředí.

Tomáš: Předpokládá se, že ethinylestradiol má na svědomí 90 % veškeré estrogenní aktivity ve vodách. Možným řešením je vylepšit stávajících technologií čištění odpadních vod. Tímto problémem se asi budou muset zabývat v blízké době v USA, neboť plánují zavedení přísné normy na tuto látku. Evropa zatím zaostává…

Tereza: Holky, endokrinní disruptory. Tak to vypadá, že máme v přírodě další časovanou bombu. Míšo, vypadá to s námi špatně. Naše populace asi vymře, protože nám jaksi přestávají fungovat chlapi.

Tomáš: Ptáte se na řešení? Jedním z řešení je tvrdě zamezit dalším úniků těchto látek do životního prostředí a dále zavést plošné testování nově vyráběných chemikálií i na jejich estrogenní aktivitu.
Tereza: Tak holky, zpátky do světa. Hledat nějakého pořádného chlapa.

Tomáš Cajthaml, Vladimír Kunz

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější