Mikroeseje Františka Koukolíka o vědě, světě a lidech. Režie T. Kudrna

Nudu znají zvířata, nudu znají lidé. Nuda začala zajímat psychology asi tak před osmdesáti lety. To se objevila pásová výroba a s ní mračna dělníků umořených jednotvárnou prací. Zprvu byla nuda považována za něco blízkého spánku. V roce 1986 však byla vynalezena stupnice, která dokáže míru nudy měřit. A zjistilo se, že sklon k nudě je výraz vrozené vlastnosti. Ve stejné situaci, za stejně nudných podnětů se někteří lidé nudí podstatně víc, než lidé jiní. Ti mohou být naopak velice spokojeni. Muži mají sklon k nudě vyšší než ženy.

Obecně mají vyšší skon k nudě lidé, kteří k pocitu spokojenosti ze života potřebují vysoký počet zevních podnětů, pokud možno nových a vzrušujících. To by vysvětlovalo, proč mají vyšší sklon k nudě někteří extroverti. Extroverti jsou lidé, jejichž osobnost je obrácena vůči zevnímu světu, takže potřebují jeho podněty. Ale někteří extroverti dokáží právě tuhle vlastnost využít k tomu, že si nudu zpestřují. Vytvoří si podněty vlastní, takže dokáží v klidu sedět, meditovat a nenudí se.

Klasický pokus ukázal, že součástí nudy je zápas o pozornost. Studenti seděli v místnosti a poslouchali přednášku. A to buď v naprostém klidu, nebo ve vedlejší místnosti šel televizor. A to buď tiše, nebo hlasitě. Jestliže šla televize hlasitě, studenti řekli, že se nesoustředí. Jestliže šla tiše, řekli, že je přednáška nudí. Ale jestliže bylo ticho, řekli, že je přednáška docela zajímavá. Vyšší sklon k nudě mají lidé, kteří nedokáží číst vlastní emoce, nevyznají se v nich. A velký sklon k nudě mají lidé, kteří z jakéhokoliv důvodu, sebelépe míněného, opustili vlastní životní cíle a sny.

Život jako nudu připravují svým dětem rodiče, kteří je, coby náhražce vzájemné blízkosti a rozmluvy, předčasně a na dlouhou dobu vystaví televizi, počítačovým hrám a iPodům. Doslova jim tím vnitřní život seberou. Lidé, kteří se často a vydatně nudí, jsou ohroženější závislostí na alkoholu, drogách a mají vyšší sklon ke kriminálnímu chování. Je to nuda, která žene dospívající jedince k pití, experimentování s drogami, ke gamblerství a ke kriminálnímu chování. Je pravda, že za něco mohou vrozené funkční systémy mozku, ale jsou dospívající lidé a děti, kteří mají stejné funkční systémy mozku, a přesto nudu neznají, a s alkoholem, drogami, ani kriminálním chováním neexperimentují. Zřejmě vědí, jak na to. Ale to už by bylo na jiné vyprávění.

Prameny a další informace

Univerzální vyhledavač

Obecné prameny

Náročnější

  • Pattyn, N. et al.: Psychophysiological investigation of vigilance decrement: Boredom or cognitive fatigue? Physiology and Behavior, 2008;93:369-378

Stopáž5 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3