Mikroeseje Františka Koukolíka o vědě, světě a lidech. Režie T. Kudrna

Historické zprávy dokládají, že se mužská homosexualita a bisexualita vyskytovaly, co je svět světem. Ve všech dobách a místech, a to přes nejpřísnější zákazy a příkazy. Přitom s výjimkou jediného novoguinejského kmene nebyla zjištěna populace, v níž by mužští homosexuálové převažovali. Výzkum v průmyslově rozvinutých zemích říká, že v mužské populaci jsou homosexuální asi 4 %.

Nejmodernější výzkum říká, že se na mužské homosexualitě a bisexualitě nějakým způsobem podílí dědičnost, tedy geny. Jaká je povaha tohoto podílu, se neví. Ale vliv dědičnosti na homosexualitu se dá chápat, jako takzvaný Darwinův paradox. Paradox proto, že je záhada, jak se v populaci mohou udržet geny lidí, kteří sami potomstvo neplodí. Tuhle záhadu řešila řada teorií. O jedné z nejmodernějších vám povím.

Zjednodušeně viděno, tahle teorie říká, že mužská homosexualita je daň za zvýšenou plodnost matek homosexuálů. Jak je tohle možné? Vědci, kteří se zabývají dědičností mužské homosexuality, prozkoumali rodokmeny homosexuálů a přišli na dvě skutečnosti. Skutečnost první: Homosexualita se vyskytuje podstatně častěji v mateřské linii homosexuálů, než v otcovské linii jak homosexuálů, tak heterosexuálů. Zajímavá skutečnost druhá: Matky a tety homosexuálů z mateřské větve jsou plodnější než matky heterosexuálů. Připomínám, že biologické matky a tety jsou sestry, sdílejí tedy polovinu dědičné informace. A pak následovalo matematické modelování, které testovalo tři teorie a dospělo k závěru: Mužská homosexualita je výsledek hry dvou „lokusů“ v lidské genetické mapě.

Všimněte si, jak matematika pronikla i tam, kde o ní donedávna vůbec nebylo slyšet. Slovo „lokus“ – doslova místo nebo umístění, se užívá tehdy, když není přesně známo, které geny jsou na vině, ale ví se docela přesně, v kterém místě genetické informace jsou. Lokusy pro mužskou homosexualitu jsou dva. Jeden z nich je na ženském pohlavním chromozomu. Ženy mají dva pohlavní chromozomy „X“ a chlapec jeden z nich dědí. Vypadá to, jako by příroda hrála hru „něco za něco“: „Ženo, tobě zvýším plodnost, ale tvůj syn bude milovat muže.“ Co říct závěrem? Jestliže se lidé mají rádi, je to jejich věc. Ale nekonečnou tragédii z toho dělá myšlenkové vetešnictví a náboženské předsudky.

Prameny a další informace

Univerzální vyhledavač

Obecné prameny

Náročnější

  • Ciani C. et a.: Sexually antagonistic selection in human male homosexuality. PloS ONE 2008, 3: e2282.doi:10.1371/journal.pone. 0002282
Stopáž5 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3