Mikroeseje Františka Koukolíka o vědě, světě a lidech. Režie T. Kudrna

Naprostá většina mamutích druhů nebyla nikterak mamutí. Byli asi tak velcí, jako jsou dnešní indičtí sloni. Pověsti říkají, že ve věčně zmrzlé zemi severní Sibiře se uchovala jejich těla. Pravda je, že první tam našel roku 1806 Michail Adams. Dodnes se jich našlo 39, ale jen 4 jsou v celku. Další pověsti říkají, že se jejich maso dá jíst. Pravda je, že když rozmrzne, tak je vydrží jen velmi odolní psi. A konečně do třetice mají pověsti za to, že by se mamuti dali vzkřísit. A to postupem podobným, jaký byl užit u ovečky Dolly. To by znamenalo vymontovat jádro z vajíčka dnešní slonice, do vajíčka vložit jádro mamutí buňky a počkat, až je slonice donosí. Ale to možné také není. DNA mamutích jader je příliš poškozená.

Kousíčky mamutí DNA se však přece jen povedlo získat. A to jak z mitochondrií, tak z buněčných jader. Mitochondrie jsou nepatrné buněčné orgány. V každé buňce je jich několik set až tisícovka. Vyrábějí energii. Získáváme je jen od maminek, protože do malinkaté spermie by se nevešly. Mitochondrie jsou pra-pra potomky bakterií, které se do buněk nastěhovaly brzy po vzniku života. Mitochondrie mají svou vlastní DNA. Jednoduchou, odlišnou od DNA jader. Tím pádem studiem mitochondriální DNA jde zkoumat rodokmen po mateřské linii. Jak studium jaderné, tak mitochondriální DNA právě dokázalo, že mamuti jsou příbuzní dnešních indických slonů. Ale zjistilo další velmi závažnou skutečnost. Samičky mamutů si byly před 20 tisíci lety velmi blízké, možná, že byly příbuzné. A to je vždy známkou vážného ohrožení druhu.

Co vlastně vyhubilo mamuty? Pravděpodobným viníkem byly změny klimatu. Klimatické modely doby před 26 tisíci roky a před 42 tisíci roky mluví o dramatických změnách. V prvním období došlo k masivnímu oteplení. Mamutům zbylo k životu asi 300 tisíc čtverečních kilometrů. To je zdecimovalo, byly totiž adaptovaní na tundru. Při masívním ochlazení v druhém období mamuti najednou měli asi 8 miliónů čtverečních kilometrů, takže se zase pomnožili, ale byli geneticky oslabeni. Zejména samičky, zdá se, si byly vzájemně příbuzné. A nakonec se objevil nový, závěrečný nepřítel. Byli to pravěcí lovci.

Jedno z jejich tábořišť najdete v Předmostí na Moravě, staré asi 28 tisíc let. Lovci tady čekali na mamuty přicházející od severu. Zřejmě Moravskou branou. Nemuselo jít o žádné zvláštní masakry. Mamuti se množí pomalu. Podobně, jako se pomalu množí dnešní sloni. Takže model říká, že stačilo, aby jeden člověk zabil jednoho mamuta za tři roky. Poslední žijící mamuti byli trpasličí a obývali Wrangelův ostrov v Severním ledovém oceánu. Vyhynuli před několika tisíci lety a i za jejich zkázu zřejmě mohou lidé.

Prameny a další informace

Univerzální vyhledavač

Obecné prameny

Náročnější

  • Nogués-Bravo D. et al.: Climate Change, Humans, and the Extinction of the Woolly Mammoth. PLoS Biol 6(4): e79 doi:10.1371/journal.pbio.0060079
Stopáž5 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3