Mikroeseje Františka Koukolíka o vědě, světě a lidech (2007). Režie T. Kudrna

"Tož tedy prosím za prominutí, paní. Já tě věru měl za zchytralou tu děvku benátskou, jež za Othella vdala se. Vy, paní, jež zastáváte úřad opačný, než Svatý Petr, a jste klíčnicí u bran pekla," křičel rozzuřený Othello. Ustrašený výraz ve tváři své ženy Desdemony si Othello vyložil jako důkaz viny – nevěry. Z vyšetřovatele se stal soudce a vzápětí kat. Mylné čtení citového výrazu ve tváři se teď označuje jako Othellův omyl. Díváme-li se na lidskou tvář a rozlišujeme-li její citový výraz, zapíná se v mozku zvláštní systém. Jestliže ho něco poškodí, přestaneme lidské tváře poznávat, včetně té své vlastní v zrcadle. Jiné zrakové objekty poznáváme dobře. Umění číst lidské tváře je velmi staré. Když se dral k moci starořímský diktátor Lucius Cornelius Sula, lidé z jeho okolí si pozvali tajně znalce tváří. Ten si Sulu prohlédl a řekl: "Proboha, jak to, že jste ho ještě nezabili?" Umění číst tváře je denní chleba celníků, lékařů, psychologů, vyšetřovatelů, soudců i hráčů – šachových i těch pokerových. Proč by se jinak říkalo "poker face" nehybné tváři, za kterou nemáte poznat, zda její nositel má všechny trumfy, nebo jen předstírá.

První objev v tomto ohledu je starý asi 40 let. Paul Ackerman dokázal, že základní citové výrazy v lidské tváři poznávají vzájemně lidé z velmi vzdálených kultur. Dobře rozliší výraz, který odpovídá štěstí, smutku, hnusu, hněvu, radosti nebo překvapení. A druhý objev? Často se říká: Na rtech med, v srdci jed. Lidé se na vás usmívají a myslí si něco úplně jiného. Dá se na to přijít? Někdy ano, ale chce to videokameru a poměrně dlouhý záznam usmívající se tváře. Lháře mohou prozradit jeho vlastní mimické svaly. Jestliže si pak prohlížíte videokamerový záznam okénko po okénku, zjistíte, že na vás z mile usmívající se tváře doslova vykoukne smrt. Povolení svalů nebo změna jejich napětí trvá asi 200 milisekund. To nepronikne do vědomí, ale je možné, že někteří lidé jsou na tento podprahový signál citlivější, a tak se jim v hlavě rozsvítí červené světélko "tady není něco v pořádku". Všichni víme, jak vypadá tvář člověka, který je skutečně depresivní. Niterný stav mozku a chorobný smutek změní chování tvářových svalů. Objevem je, že to funguje i obráceně. Jestliže si zdravý člověk před zrcadlem dostatečně dlouho cvičí ve tváři smutek, pocítí ho. Spojení mezi svaly a mozkem je tedy obousměrné. A poslední objev? Ty pravé, nenahrané, opravdové citové výrazy ve tváři řídí pravá hemisféra. Ty herecké levá. Dobrý herec, který se dokonale vžije do své role, vám předvede, co budete chtít. Proto vyšetřovatelé střílejí otázky, počítají s překvapením a nenahraným výrazem ve tváři vyšetřovaného jedince.

Prameny a další informace

Univerzální vyhledavač

Obecné prameny

Pro veřejnost

  • Koukolík F., Mozek a jeho duše. Třetí rozšířené a přepracované vydání. Galén, Praha 2005, s. 52 a dále

Pro odborníky

  • Andrews T. J., Ewbank M. P., Distinct representations for facial identity and changeable aspects of faces in the human temporal lobe. Neuroimage 2004; 23:905-913
  • Blair R. J. R., Morris J. S., Frith C. D. et al. Dissociable neural responses to facial expressions of sadness and anger. Brain 1999; 122:883-893
  • Campos J. J., Thein S., Owen D., A darwininan legacy to understanding human infancy. Emotional expressions as behavior regulators. Ann NY Acad Sci 2003; 1000:110-134
  • De Haan M., Pascalis O., Johnson M. H., Specialization of neural mechanisms underlying face recognition in human infants. J. Cog Neurosci 2002; 14:199-209
  • Vuilleumier P., Amony J. L., Driver J. et al. Effects of attention and emotion on face processing in the human brain: an event-related fMRI study, Neuron 2001; 30:829-841
  • Koukolík F., Sociální mozek, Karolinum, Praha 2006, s. 53-80
Stopáž5 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3