Mikroeseje o směřování současné vědy

Hannes Alfvén (1908–1995), švédský fyzik a nositel Nobelovy ceny (1970) řekl, že se věda vyvíjí ve třech hlavních směrech: zkoumá jevy největší, to je svět vesmíru, jevy nejmenší, to je svět atomů a jejich součástí, a jevy nejsložitější, to je vše, co se týká života včetně lidí.

Pokusíme se vám sdělit, co se v těchto třech směrech vědeckého směřování a na jejich vzájemných hranicích děje. Na každé vyprávění máme 280 sekund. Přitom jde o problémy, za nimiž jsou stovky stran vědeckých prací a na vysokých školách se o nich přednáší i déle než jeden nebo dva semestry. Popularizaci vědy proto nehledejte, ani učebnicová fakta. Naše vyprávění jsou mikroeseje, vyprávění o tom, že existuje něco nového a zajímavého, že to někam směřuje a také o tom, jaký to může mít smysl a důsledky. Protože jde o eseje, jsou také vyjádřením osobního názoru. Z toho plyne, že existují i zcela opačné názory. Nedivte se tomu, přesně tohle je jádro vědeckého poznávání, které ještě plně nevykrystalizovalo do učebnic, je v trvalém pohybu, proměnách a střetech.

Samozřejmě, že ve vědeckých očích zůstává sdělení mikroeseje na povrchu a jde o druh oznámení. Stačí však, odnesete-li si, že skutečnost, o níž mikrosej vypráví, vůbec existuje. Na webové stránce najdete text sdělení a odborné prameny, z nichž vznikl. Kromě nich uvádíme i prameny určené široké veřejnosti.

Kdo tedy bude chtít, může jít do hloubky a šířky – pro jedince jsou nevyčerpatelné.

Klikněte pro větší obrázek

Neúnavný vědecký esejista – sám lékař, vědec a spisovatel, dr. František Koukolík – umí vyhmátnout jádro věci tak, že je neodborníkům srozumitelné. Má letitou zkušenost jak z rozhlasového pořadu Meteor, tak ze zajímavých možností různých televizních pořadů.