Novoroční ekumenická bohoslužba

Přímý přenos setkání lidí dobré vůle v duchu odkazu Alberta Schweitzera v pražském kostele U Klimenta. Režie V. Křístek

Jak už se stalo tradicí, na Nový rok se opět setkají nejvyšší představitelé všech křesťanských církví s lidmi, kterým není lhostejný osud naší země a světa, aby se společně prosili o Boží ochranu v nadcházejícím roce 2007. Letošní ekumenická bohoslužba se uskuteční v kostele U Klimenta, který má barvitou historii. Původně byl sídlem katolických dominikánů, od husitské revoluce až po Bílou horu byl spravován církví podobojí, dnes slouží Českobratrské církvi evangelické a pražské obci Anglikánské církve. Ale není to jen pohnutá historie kostela, která nás sem přivádí. Na zdejší vahrany hrál při své návštěvě Československa teolog, hudebník a lékař Albert Schweitzer. A v duchu odkazu filozofie úcty k životu tohoto prostého velikána bude ekumenická bohoslužba vedena.

Stopáž57 minut
Rok výroby 2006
 L 4:3